Vuurwerk afsteken

U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Beschrijving

Het is verboden vuurwerk af te steken op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats, indien dit gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

U kunt bij de gemeente een verzoek van ontheffing op dit verbod indienen. Hierbij wordt gelet op veiligheid en overlast. Van belang is ook of het vuurwerk door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf wordt geleverd en afgestoken. Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is van dit verbod uitgesloten en kent eigen bepalingen die zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht.

Bij het afsteken van professioneel vuurwerk bent u verplicht een ontbrandingsvergunning aan te vragen bij de provincie. Daarnaast geeft de gemeente een "Verklaring van geen bezwaar" af.

Voorwaarden

De voorwaarden voor vuurwerk afsteken zijn onder andere:

  • U steekt alleen licht vuurwerk af, zoals sterretjes en knalerwten.
  • U bent minimaal 12 jaar.

Kosten

Voor het afgeven van een "Verklaring van geen bezwaar" worden geen kosten in rekening gebracht.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen zes weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 638.

Provincie Noord-Holland kunt u bereiken via telefoonnummer (023) 514 3143.

Wet en regelgeving

Meer informatie