Verkeersregelaar bij evenementen

Een verkeersregelaar zorgt dat het verkeer tijdens evenementen goed door kan rijden. De gemeente stelt verkeersregelaars bij evenementen aan.

Beschrijving

Als er sprake is van een wegafsluiting bij een evenement dan worden er evenementenverkeersregelaars ingezet. De vereniging of organisatie aan wie de vergunning voor het evenement is verleend, is verantwoordelijk voor de inzet van de verkeersregelaars. Alleen gecertificeerde (evenementen)verkeersregelaars mogen worden ingezet. 

Code voor certificering verkeersregelaars

Voor het certificeren van verkeersregelaars heeft de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) een online instructie opgezet. Verenigingen en organisaties kunnen zelf een code aanvragen voor de online instructie door registratie via www.verkeersregelaarsexamen.nlexterne-link-icoon. Na registratie kan een evenement worden aangemaakt waarbij u de code ontvangt voor de verkeersregelaars.  

Aanvragen

Als u verkeersregelaar wilt worden bij evenementen, heeft de gemeente een bewijs van uw opleiding (diploma of getuigschrift)  nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden om verkeersregelaar voor evenementen te kunnen worden zijn onder andere:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft de online-instructie van de politie voor verkeersregelaar afgerond.
  • U heeft de instructie uiterlijk 12 maanden geleden gevolgd.

Kosten

De cursus is gratis voor de deelnemers

Wet en regelgeving

Meer informatie