Afvalcontainer aanvragen

In de gemeente Waterland heeft elk huishouden 3 afvalcontainers, met uitzondering van een aantal woningen in de binnenstad van Monnickendam, Marken en de gestapelde bouw. De containers zijn ‘huisgebonden’ en in bruikleen gegeven. Bij verhuizing moet u de container achterlaten voor de volgende bewoner.Bent u uw container kwijt? Ga dan eerst na of deze niet per ongeluk door een buurtbewoner is meegenomen (wacht tot de eerst volgende inzameldag). Als dit niet zo is, kunt u dit melden d.m.v. een melding openbare ruimte of via telefoonnummer (0299) 658 585.  Ook als uw container stuk is, kunt u dit digitaal melden of via telefoonnummer (0299) 658 585.Inhoud containers

De inhoud van de groene afvalcontainer is 140 liter, die van de grijze afvalcontainer 140 of 240 liter en de PMD afvalcontainer 240 liter. Als u na uw verhuizing in uw woning een grijze container aantreft die u wilt omruilen voor een kleiner of groter formaat, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0299) 658 585.  Heeft u destijds gekozen voor een bepaalde grijze container en u wilt de container omruilen voor een grotere of een kleinere dan kunt u eveneens bellen met bovenstaand telefoonnummer.Extra afvalcontainers

U kunt, als inwoner van de gemeente Waterland, extra afvalcontainers huren. Op deze manier willen wij (bijvoorbeeld) grote gezinnen en mensen met een grote tuin de mogelijkheid geven hun afval op een goede manier af te voeren. Voor een extra container worden jaarlijks huurprijzen vastgesteld. Doordat er bij het gebruik van extra containers meer afval wordt aangeboden moet er ook extra voor betaald worden. De containers worden voor de periode van een jaar verhuurd. Als u halverwege een jaar een huurverzoek indient, betaalt u dat jaar alleen voor de resterende maanden huur. Als u een extra afvalcontainer wilt huren, dient u een schriftelijk verzoek te sturen aan: Gemeente Waterland, t.a.v. afdeling Publiekszaken, Postbus 1000, 1140 BA, Monnickendam. Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Publiekszaken.

Contact 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0299) 658 585.

U vraagt een nieuwe of andere afvalcontainer aan bij de gemeente.