Afvalcontainer aanvragen

Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk uw container om te ruilen voor een kleinere of grotere. U vraagt een nieuwe of andere afvalcontainer aan bij de gemeente. Bent u uw afvalcontainer kwijt? Ga dan eerst na of deze niet per ongeluk door een buurtbewoner is meegenomen en wacht met het aanvragen van een nieuwe tot de eerstvolgende afvalinzameldag.

Procedure 

Een (extra) container vraagt u aan via de blauwe knop "afvalcontainer aanvragen" op deze pagina.

Inhoud containers

De inhoud afvalcontainer is 140 liter of 240 liter. Wilt u bij de aanvraag van een nieuwe container het gewenste formaat aangeven.

Extra afvalcontainers

U kunt, als inwoner van de gemeente Waterland, extra afvalcontainers huren. Op deze manier willen wij (bijvoorbeeld) grote gezinnen en mensen met een grote tuin de mogelijkheid geven hun afval op een goede manier af te voeren. Voor een extra restafvalcontainer wordt jaarlijks reinigingsheffing in rekening gebracht. De containers worden voor de periode van een jaar verhuurd. Als u halverwege een jaar een huurverzoek indient, betaalt u dat jaar alleen voor de resterende maanden huur.

Extra container voor incontinentiemateriaal en/of luiermateriaal

Bij sommige jonge gezinnen en huishoudens met ouderen is het mogelijk dat luiermateriaal vrijkomt. Soms ontstaat hierdoor een capaciteitsprobleem. U kunt voor de periode dat er in uw gezin incontinentiemateriaal vrijkomt in overleg met de WMO consulent van de gemeente Waterland een extra restafval container aanvragen. U kunt ook voor kinderen tot de leeftijd van 5 jaar een extra container aanvragen voor luiermateriaal. Deze containers worden tijdens de ophaalronde restafval geleegd. 

 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.