Afvalcontainer aanvragen

Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk uw container om te ruilen voor een kleinere of grotere. U vraagt een nieuwe of andere afvalcontainer aan bij de gemeente. Bent u uw afvalcontainer kwijt? Ga dan eerst na of deze niet per ongeluk door een buurtbewoner is meegenomen en wacht met het aanvragen van een nieuwe tot de eerstvolgende afvalinzameldag.

Procedure 

Een (extra) container vraagt u aan via het Melding Openbare Ruimte formulier of de blauwe 'aanmeld' knop op deze pagina.

Inhoud containers

De inhoud afvalcontainer is 140 liter of 240 liter. Wilt u bij de aanvraag van een nieuwe container het gewenste formaat aangeven.

Extra afvalcontainers

U kunt, als inwoner van de gemeente Waterland, extra afvalcontainers huren. Op deze manier willen wij (bijvoorbeeld) grote gezinnen en mensen met een grote tuin de mogelijkheid geven hun afval op een goede manier af te voeren. Voor een extra container worden jaarlijks reinigingsheffing vastgesteld. Doordat er bij het gebruik van extra containers meer afval wordt aangeboden moet er ook extra voor betaald worden. De containers worden voor de periode van een jaar verhuurd. Als u halverwege een jaar een huurverzoek indient, betaalt u dat jaar alleen voor de resterende maanden huur.

Extra container voor incontinentiemateriaal

Bij sommige jonge gezinnen en huishoudens met ouderen is het mogelijk dat luiermateriaal vrijkomt. Soms ontstaat hierdoor een capaciteitsprobleem. U kunt voor de periode dat er in uw gezin incontinentie materiaal vrijkomt een extra restafval container aanvragen. Deze container wordt tijdens de ophaalronde restafval geleegd. In overleg is het ook mogelijk deze container maandelijks tijdens een extra ronde te laten ledigen.