Zicht op de Noord vanaf het Burgemeester Van Oorschotplantsoen in Ilpendam

Kapvergunning

Voor het kappen of rooien van een boom heeft u een vergunning nodig als de boom staat vermeld op de gemeentelijke bomenlijst. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Wanneer een boom onderdeel is van de hoofdgroenstructuur uit de Groenvisie 2016 of op de Lijst waardevolle bomen staat moet voor het kappen van de boom een vergunning worden aangevraagd. Ook het kappen van bomen buiten de bebouwde kom van de Boswet is vergunningplichtig. U kunt een vergunning digitaal aanvragen via het Omgevingsloket of een formulier ophalen bij het gemeentehuis.

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • waar de boom staat (adres)
  • of u wilt kappen of snoeien
  • uw reden om te willen kappen of snoeien
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
 • U geeft aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst.

Voorwaarden

Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom.

De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning afwijzen als de boom bijzondere waarde heeft voor de omgeving, zoals:

 • natuurwaarde
 • landschappelijke waarde
 • cultuurhistorische waarde
 • waarde voor de schoonheid van de stad
 • waarde voor de leefbaarheid van de omgeving

Hoe lang gaat het duren?

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u een boom gaat kappen.

Bezwaar

U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Bij een melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0299) 65 85 85.

Wet en regelgeving

Meer informatie