Luchtfoto haven van Marken en de Gouwzee

Gebouw of woning slopen

Als u gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms moet u aanvullend ook nog een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Lees hiervoor: Slopen van monument, vergunning.

Aanvragen

Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan en doet u sloopmelding:

  • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
  • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen en eventueel een sloopmelding doen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? U kunt de vergunning voor bouwen tegelijk aanvragen met de vergunning voor slopen.

  • en een asbestonderzoeksrapport.

Voorwaarden

U doet een sloopmelding als:

  • u meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • u asbest gaat verwijderen

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 6 maanden over uw vergunningaanvraag. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Doe een sloopmelding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodelexterne-link-icoon waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Contactgegevens

U doet de melding via het Omgevingsloket Online (OLO).
Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

U doet de melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding vijf werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Dit kan als het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit.

Wet en regelgeving

Meer informatie