Waardevolle of monumentale boom, melding

Beschrijving

Bezit u een boom die op de lijst met waardevolle bomen staat? Dan moet u van iedere wijziging aan deze boom een melding maken bij de gemeente. Redenen voor de melding kunnen zijn:

  • U verkoopt de boom aan een nieuwe eigenaar.
  • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen was. 
  • De boom staat op het punt van omvallen of gaat bijna kapot en levert dus gevaar op.
De lijst met waardevolle bomen kunt u vinden bij "meer informatie".

Aanvragen

Als er iets aan uw beschermde of monumentale boom is veranderd, geeft u door:

  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • wat er met de boom aan de hand is of wat er in de omgeving van de boom gaat veranderen

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt  u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0299) 658 585.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie