Samenstelling College van B&W

Het college zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente.

Het college bestaat uit de burgemeester en drie (part-time) wethouders. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van het college.