E.G.H. (Erich) Dijk

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Nevenfuncties

  • Voorzitter Bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder
  • Vrijwilliger Stichting Voor en door Hoorn