M.C. (Marian) van der Weele

Burgemeester

Bestuursfuncties

Lid in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief
Lid van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
Lid van het Algemeen Bestuur MRA

Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid
Handhaving OOV
Informatiebeveiliging
Cultuur
Dijkversterking
Communicatie
Dienstverlening
Regionale Samenwerking
Representatie en externe betrekkingen

Nevenfuncties

Bestuurslid en vicevoorzitter VNHG, Vereniging Noord-Hollandse gemeenten (onbezoldigd)
Lid bestuur Waterlands Archief (onbezoldigd)
Voorzitter KNRM Marken (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, onbezoldigd)
Voorzitter MOOI Noord-Holland (onbezoldigd)