A.M.H. (Astrid) van de Weijenberg

Wethouder

Bestuursfuncties

 • Lid in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 • Lid in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD

Portefeuille

 • WMO
 • Jeugd
 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Kinderopvang
 • Integratie
 • Milieu
 • Handhaving 
 • Landschap
 • Water
 • Monumenten
 • Duurzaamheid
 • Energietransitie

Nevenfuncties

 • Zelfstandig journalist (voornamelijk voor vakbladen in onderwijs en kinderopvang) (bezoldigd). 
 • Onafhankelijk voorzitter Adviesraad bedrijven, mbo en hbo Cito bv (bezoldigd).
 • Voorzitter van de ledenraad Waddenvereniging (onbezoldigd).