Persoonlijke verklaring (PV)

Als u een uitkering ontvangt, vult u elke maand een rechtmatigheidsformulier in. Zo controleert de gemeente of u nog steeds recht heeft op de uitkering. U krijgt het formulier toegestuurd.

Beschrijving

Als u recht heeft op algemene bijstand dan kan het zijn dat u elke maand een persoonlijke verklaring in moet dienen. Hierop geeft u de hoogte van uw inkomen aan, samen met eventuele wijzigingen van overige omstandigheden, zoals in vermogen of uw woon- of gezinssituatie. In het geval dat u maandelijks een persoonlijke verklaring moet overhandigen, hoort u dit van de medewerker van de afdeling Zorg en Welzijn die uw bijstandsuitkering ook behandelt. 

U kunt het formulier indienen door dit in de daarvoor bestemde brievenbus bij het gemeentehuis te doen of het persoonlijk af te geven bij de balie. De datum van indiening staat vermeld op het formulier dat u elke maand krijgt toegestuurd. 

Als u het formulier later dan de aangegeven datum inlevert, zal de uitkering ook later worden uitbetaald.

Aanvragen

Zo vult u het rechtmatigheidsformulier in:

  • U vermeldt op het formulier:
    • wat uw maandinkomen is
    • hoe u leeft
    • wat u bezit
  • Is er iets veranderd in uw situatie? Geef dit dan aan. Stuur ook bewijzen mee van deze veranderingen.
  • Onderteken het formulier. Laat ook uw partner ondertekenen als dit nodig is.
  • Stuur het formulier op tijd naar de gemeente.

Wet en regelgeving

Meer informatie