Broek in Waterland aan de horizon

Ongedierte bestrijden

Ongedierte zorgt soms voor overlast. Schakel een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in voor het bestrijden van ongedierte. Of vraag de gemeente om advies.

Beschrijving

Wanneer u overlast heeft van ongedierte, probeert u dan te lokaliseren waar het nest of de bron van het probleem zich bevindt. En probeer indien mogelijk ook vast te stellen om welk soort het gaat voordat u hulp gaat inschakelen.

Wanneer het ongedierte zich bevindt in openbaar groen, plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken (kijkgroen), bermen en parken, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 585.

Voor een nest/ bron op privéterrein zult u zelf een gespecialiseerd bedrijf in moeten schakelen. De kosten zijn bij laatstgenoemd geval dan ook voor eigen rekening.

Wespen
Belangrijk: Neem geen onnodig risico! Als de wespen u nabij hun nest signaleren wordt u aangevallen en achtervolgt door een hele zwerm. Meer dan dertig steken is dan geen uitzondering. Eén steek kan al een allergische reactie veroorzaken.

(Bruine) ratten
Om plagen en ongedierte te voorkomen is het raadzaam geen etensresten, dierenvoer etc. te laten slingeren of onafgedekt te bewaren en uw tuin niet te verwaarlozen. We raden ook aan om altijd kieren, scheuren en gaten te dichten.

Muskusratten
Voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee ook de veiligheid van onze dijken, worden muskus- en beverratten actief bestreden. Heeft u een muskus of beverrat gezien? Meldt dat dan op www. Muskusrattenbeheerexterne-link-icoon of bel naar 030 634 57 56 of mail naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl

De gemeente bestrijdt geen ongedierte als het nest zich niet in de openbare ruimte bevindt.

U kunt zelf een ongediertebestrijder inschakelen om de bron (nest) te lokaliseren dan wel te bestrijden.

Aanvragen

Bij onderstaande bedrijven kunt u terecht als u overlast heeft van ongedierte:

Meldpunt ongedierteexterne-link-icoon

0800-2900200 (landelijk)

Ongedierte bestrijding Volendamexterne-link-icoon

0299-321984

Attackexterne-link-icoon

085-0218972

Rentokilexterne-link-icoon

0800-2378745

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 585.