Inkoop en aanbesteding

Het doel van inkopen en aanbesteden is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke prijs. En dit allemaal met zo weinig mogelijk risico's. De gemeente heeft niet voor niets inkoopbeleid vastgesteld. Wij willen als overheid zo zuinig en bewust mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld. Hoe dit allemaal is geregeld staat beschreven in ons PDFInkoopbeleid 2020 gemeente Waterland.pdf

Op 14 juli 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het Inkoopbeleid gemeente Waterland 2020. Dit beleid is de geactualiseerde versie van het inkoopbeleid 2019. De aanpassingen sluiten aan bij gewijzigde actualiteiten en een veranderde marktsituatie. 
In het inkoopbeleid heeft de gemeente haar doelstelling op het gebied van Inkoop en aanbesteding vastgelegd. De belangrijkste speerpunten:

  • Rechtmatig en doelmatig inkopen
  • Integriteit
  • Beste prijs-kwaliteit verhouding
  • Verlaging administratieve lasten
  • Social Return on Investment
  • Innovativiteit
  • Duurzaamheid (Het Inkoopbeleid 2020 beschrijft hoe de gemeente omgaat met duurzaamheid in haar aanbestedingen. Maar ook bij aankopen van kleinere (financiële) omvang streeft de gemeente duurzaamheid na. Zo worden er voor de catering bijvoorbeeld zoveel mogelijk duurzame en biologische (streek)producten ingekocht. Deze producten kopen we bij voorkeur bij lokale ondernemers.)

Meer informatie over zaken doen met de gemeente leest u op de volgende pagina's: