Het plein voor het Gemeentehuis van Waterland in Monnickendam

Inkoop en aanbesteding

Het doel van inkopen en aanbesteden is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke prijs. En dit allemaal met zo weinig mogelijk risico's. De gemeente heeft niet voor niets inkoopbeleid vastgesteld. Wij willen als overheid zo zuinig en bewust mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld. Hoe dit allemaal is geregeld staat beschreven in ons Inkoopbeleid 2022 gemeente Waterland

Op 1 februari 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het Inkoopbeleid 2022 gemeente Waterland.
Dit beleid is de geactualiseerde versie van het inkoopbeleid 2020. De aanpassingen sluiten aan bij gewijzigde actualiteiten. In het inkoopbeleid worden de doelstellingen, uitgangspunten en kaders weergegeven waarbinnen inkoop in de gemeente plaatsvindt. De belangrijkste speerpunten:

  • Rechtmatig en doelmatig inkopen
  • Integriteit
  • Beste prijs-kwaliteit verhouding
  • Verlaging administratieve lasten
  • Social Return on Investment
  • Innovativiteit
  • Duurzaamheid 

Meer informatie over zaken doen met de gemeente leest u op de volgende pagina's: