Drempelbedragen

De gemeente hanteert voor al haar inkopen de volgende drempelbedragen:

Soort opdracht

Opdrachtwaarde

Procedure

Leveringen Diensten*< € 221.000 (Europese drempelwaarde)Enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands of nationale (niet) openbare aanbestedingsprocedure. Afhankelijk van de situatie en in lijn met de Gids-proportionaliteit. > €25.000,- bindend procedure advies van inkoop.
Leveringen Diensten*> € 221.000 (Europese drempelwaarde)Europese aanbestedingsprocedure
Sociale en andere specifieke diensten< € 750.000Enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands of openbare aanbestedingsprocedure. Vrijheid om een passende procedure vorm te geven. > € 25.000,- bindend procedure advies van inkoop.
Sociale en andere specifieke diensten> € 750.000Verlicht aanbestedingsregime. Vooraf aankondigen voornemen tot opdrachtverlening en publicatie van gunning van de opdracht achteraf. Bindend procedure advies van inkoop.
Werken< € 5.583.000 (Europese drempelwaarde) Enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands of nationale (niet) openbare aanbestedingsprocedure. Afhankelijk van de situatie en in lijn met de Gids-proportionaliteit. 
> € 50.000, - bindend procedure advies van inkoop.
Werken> € 5.583.000 (Europese drempelwaarde)Europese aanbestedingsprocedure

*) Niet zijnde 'sociale en andere specifieke diensten' zoals gedefinieerd in bijlage XIV van de Europese Richtlijn 2014/24.