Inhuur derden

Voor het invullen van de opdrachten voor de inhuur van tijdelijk personeel maken wij gebruik van het platform www.gemeentenhurenin.nl. Dit is een dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor inhuur. Aanbieders van tijdelijk personeel (bemiddelingsbureaus maar ook zelfstandigen) kunnen zich registreren bij het DAS via platform.negometrix.com. Binnen 10 dagen worden nieuwe aanmeldingen gecontroleerd. Indien de aanmelding compleet is, voldoet aan de minimaal gestelde eisen en u akkoord gaat met de gestelde voorwaarden dan volgt een toelating tot het DAS. Na de toelating tot het DAS krijgt u automatisch een bericht zodra er in het vakgebied waarvoor u zich heeft aangemeld een offerteaanvraag wordt uitgezet. Op dat moment kunt u bepalen of u wel of niet een kandidaat aandraagt voor de betreffende opdracht.