Besluitenlijsten B&W

Eénmaal per week komt het college bijeen om over allerlei onderwerpen te vergaderen die in de gemeente spelen.

Bij het publiceren van (onder andere) besluitenlijsten op onze website houden wij rekening met de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij geen persoonsnamen van derden vermelden. Alle actuele besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W vindt u terug in het bestuursinformatiesysteem iBabs.