Besluitenlijsten B&W

Eénmaal per week komt het college bijeen om over allerlei onderwerpen te vergaderen die in de gemeente spelen.

In de besluitenlijsten wordt soms gesproken over bijlagen ten behoeve van de raad (raadsinformatie). Deze bijlagen treft u bij de betreffende vergadering op onze pagina Raadsvergaderingen. Bij het publiceren van (onder andere) besluitenlijsten op onze website houden wij rekening met de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij geen persoonsnamen van derden vermelden. Hier vindt u een overzicht van deze pagina's als PDF.

Besluitenlijsten 2021 - 2022 - 2023