Begraven

Inhoudverantwoordelijke

Gerbrand Smit

In Waterland zijn gemeentelijke begraafplaatsen. Deze zijn bestemd voor personen die in Waterland wonen of hebben gewoond. Ook zijn ze bestemd voor personen die in Waterland zijn geboren of overleden. De gemeente Waterland heeft acht gemeentelijke  begraafplaatsen in beheer:

  • Monnickendam Kloosterdijk (nr. 1A, 1141 PJ);
  • Monnickendam Kloosterstraat (tegenover nr. 6, 1141 BR);
  • Broek in Waterland (Roomeinde 43, 1151 AM);
  • Ilpendam (naast De Noord 3A, 1452 PS);
  • Marken (naast Buurterstraat 20, 1156 AS);
  • Watergang (tegenover Dorpsstraat 52, 1454 AM);
  • Zuiderwoude (naast Zuiderwouder Dorpsstraat 1, 1153 PB);
  • Uitdam (naast Uitdammer Dorpsstraat 43, 1154 PT).

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor personen die in de gemeente Waterland woonachtig zijn of waren en personen die in de gemeente Waterland zijn geboren of overleden.

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn algemene begraafplaatsen. Op de begraafplaats aan de Kloosterdijk in Monnickendam is een Rooms Katholiek gedeelte aanwezig, waar in gewijde aarde wordt begraven. Op de begraafplaats aan de Kloosterstraat in Monnickendam (achter de Grote Kerk) worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. Hier vinden enkel bijzettingen plaats. De grafrustperiode op de gemeentelijke begraafplaatsen bedraagt 20 jaar.
Voor het begraven van een overledene hebben de nabestaanden de keuze uit een algemeen graf en een particulier graf.

Kosten

Wanneer u een (urnen)graf of urnenkelder aanschaft bent u hiervoor grafrecht (huur van de grond) en onderhoudsrecht (onderhoud van de begraafplaats) verschuldigd. Graven worden in onze gemeente voor 20 jaar uitgegeven. Bij elke begrafenis betaalt u eenmalig begraafrecht. Dit zijn kosten voor het graven en weer dichten van het graf. Ook aan het bijzetten of verstrooien van crematieas op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn kosten verbonden. Daarnaast betaalt u administratiekosten (in-/overschrijving graf) + algemene onderhoudskosten begraafplaatsen.

PDFtarieven tabel 2023 grafrechten.pdf

Opbaren

In de gemeente Waterland is een rouwkamer aanwezig aan de Kloosterstraat 1A in Monnickendam, waar overledenen opgebaard kunnen worden. Deze rouwkamer  is eigendom van Uitvaartverzorging UEV uit Edam. De ruimte kan echter ook gebruikt worden door andere uitvaartondernemers. De betreffende uitvaartondernemer kan dit regelen met de eigenaar.

Verordening

In de verordening begraafplaatsen in Waterland vindt u alle informatie en afmetingen van de begraafplaatsen terug. 

PDFBeheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Vragen of meldingen

Wilt u tijdens kantooruren een afspraak maken voor een begrafenis, bijzetting van een asbus, asverstrooiing of voor het plaatsen of verwijderen van een grafmonument? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer (0299) 658 585. 

Vragen over de begraafplaatsen of over een specifiek graf kunt u mailen aan begraven@waterland.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 585.

Melden begrafenis of verzoek tot informatie over graven en begraafplaatsen: begraven@waterland.nl .

Begraafplaatsadministratie: Yvonne Slier, 06 31779231 (in de ochtend aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag).                                            
Begraafplaatsbeleid: Gerbrand Smit, 06 11495169
Bij geen gehoor: onder kantoortijd: alg nr gemeente Waterland, (0299) 658585