Begraafplaats Broek in Waterland

Grafsteen plaatsen

Voor het plaatsen van een aandenken bij een graf, zoals een grafsteen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de eigenaar van de begraafplaats.

Beschrijving

Voor het plaatsen van grafbedekking op een algemeen graf, particulier (urnen)graf of op een urnenkelder moet een vergunning worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders. Wanneer een grafmonument wordt gemaakt door een steenhouwer regelt deze de benodigde vergunning. De opdrachtgever voor het plaatsen van grafbedekking is altijd de rechthebbende of belanghebbende van het betreffende graf. Deze persoon is ook eigenaar van de grafbedekking en verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Aan de afgifte van de vergunning zijn kosten verbonden. Tevens betaalt u voor een graf met grafbedekking een hoger bedrag aan onderhoudsrecht dan voor een graf zonder grafbedekking. Dit wordt gebruikt voor het rechtzetten en/of ophogen van het grafmonument wanneer deze verzakt is.

Aanvragen

Meestal vraagt de steenhouwer of begrafenisondernemer de vergunning aan bij de eigenaar van de begraafplaats.

Wilt u het zelf doen? Zo vraagt u een vergunning aan om een aandenken te plaatsen op een gemeentelijke begraafplaats:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente
  • U geeft de volgende informatie door:
    • uw naam en adres
    • het grafnummer
    • hoe het gedenkteken eruitziet (bijvoorbeeld afmeting, materiaal en tekst)

Voorwaarden

De toegestane maten voor grafbedekking verschillen per begraafplaats en voor de verschillende soorten graven. In de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waterland 2012”externe-link-icoon zijn in hoofdstuk 6 bepalingen voor de grafbedekking opgenomen, waarin de maximale maten staan.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Wanneer u een (urnen)graf of urnenkelder aanschaft bent u hiervoor grafrecht (huur van de grond) en onderhoudsrecht (onderhoud van de begraafplaats) verschuldigd. Graven worden in onze gemeente voor 20 jaar uitgegeven. Bij elke begrafenis betaalt u eenmalig begraafrecht. Dit zijn kosten voor het graven en weer dichten van het graf. Ook aan het bijzetten of verstrooien van crematieas op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn kosten verbonden. Daarnaast betaalt u administratiekosten (in-/overschrijving graf).

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0299) 658 585.

Formulieren