Marken begraafplaats

Grafuitgifte

U kunt een graf huren op de gemeentelijke begraafplaats. Voor het aanvragen of verlengen van een huurcontract voor een graf neemt u contact op met de gemeente.

Beschrijving

BEGRAVEN

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Het verlengen van een algemeen graf is niet mogelijk. De gemeente is rechthebbende van de algemene graven en bepaalt wie er in het graf begraven wordt. De overledenen in een algemeen graf hebben dus geen directe relatie met elkaar. Eén van de nabestaanden is belanghebbende van het algemene graf en daarmee contactpersoon voor de gemeente. Tevens is deze persoon verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking en voor de kosten behorende bij dit graf. Voor een algemeen graf betalen de nabestaanden grafrecht en onderhoudsrecht. De huur (grafrecht) van een algemeen graf is goedkoper dan van een particulier graf. Bij een algemeen graf huurt u als het ware één laag van het gehele graf.

Particulier graf

Een particulier graf, voorheen familiegraf of eigen graf genoemd, wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Na deze periode is verlenging van een particulier graf mogelijk, telkens voor een periode van 10 jaar. Bij een bijzetting in een particulier graf wordt het grafrecht verlengd tot 20 jaar na datum van bijzetting in verband met de geldende grafrust. Particuliere graven zijn bestemd voor twee overledenen. Eén van de nabestaanden is rechthebbende van het particuliere graf en heeft de zeggenschap over dit graf. Tevens is deze persoon verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking en voor de kosten behorende bij dit graf. Voor een particulier graf betalen de nabestaanden grafrecht en onderhoudsrecht. De huur (grafrecht) van een particulier graf is duurder dan van een algemeen graf. Bij een particulier graf huurt u het gehele graf.

CREMEREN

Particulier urnengraf

Een particulier urnengraf wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar en kan daarna telkens met 10 jaar verlengd worden. Een urnengraf is een klein graf, waarin maximaal twee asbussen met of zonder urn geplaatst kunnen worden of waar de as van maximaal twee overledenen in of op het graf kan worden verstrooid. Urnengraven bevinden zich op de begraafplaatsen in Broek in Waterland, Ilpendam en op de Kloosterdijk in Monnickendam.

Particuliere urnenkelder

Een particuliere urnenkelder wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar en kan daarna telkens met 10 jaar verlengd worden. Een urnenkelder is een betonnen kelder met afneembaar deksel, waarin maximaal twee asbussen met of zonder urn geplaatst kunnen worden. Uitstrooiing van de as van een overledene is niet mogelijk bij een urnenkelder. Urnenkelders zijn beschikbaar op de begraafplaats aan de Kloosterdijk in Monnickendam, en op de begraafplaatsen in Ilpendam en Marken.

Particulier graf

Burgemeester en wethouders kunnen toestemming verlenen om naast het maximum aantal begravingen één of twee asbussen met of zonder urn bij te zetten in een particulier graf of om de as van maximaal twee overledenen te verstrooien in het graf. De rechthebbende van het particuliere graf moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Aanvragen

Meestal doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor een graf. U kunt dit ook zelf doen.

Zo vraagt u een graf aan op een begraafplaats van de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft de volgende gegevens door:
  • uw naam en adres
  • de naam van de overledene
  • waar en wanneer de overledene is geboren
  • waar en wanneer de overledene is overleden
  • waar en wanneer de overledene wordt begraven of gecremeerd
  • termijn van uitgifte
  • de grafgegevens

Bezwaar

De uitgifte van een graf lijkt op een verkoop- of huurovereenkomst. U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. Wel kunt u bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 585.

Meer informatie