Begraafplaats Broek in Waterland

Grafrechten verlengen, overschrijven, of afstaan

Als een graf op uw naam staat, kunt u de grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan. U dient uw verzoek hiervoor in bij de eigenaar van de begraafplaats. Dit is de Gemeente Waterland (0299 658 585).

Beschrijving

Er zijn twee soorten begraafplaatsen in Nederland: gemeentelijke begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen. De gemeente is eigenaar van een gemeentelijke begraafplaats; iedereen kan er begraven worden. De eigenaar van een bijzondere begraafplaats is bijvoorbeeld een kerk of vereniging. Zij bepalen wie er op de begraafplaats begraven kan worden.

U kunt een plek voor een eigen graf op een gemeentelijke begraafplaats huren van de gemeente. U huurt een graf door voor de grafrechten te betalen. U heeft de grafrechten voor een vaste periode.In de gemeente Waterland is dit 20 jaar.

Als u de grafrechten van een graf heeft, dan kunt alleen u:

  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
  • afstand doen van de grafrechten

Is de eigenaar van een graf overleden? Dan kunt u als familielid de grafrechten naar u laten overschrijven. Bij de gemeente Waterland dient de aanvraag hiervoor gedaan te worden binnen 6 maanden na het overlijden van de rechthebbende. Doet u dit niet, dan gaat het grafrecht terug naar de gemeente.

Aanvragen

Wilt u de grafrechten overschrijven naar een nieuwe rechthebbende of een wijziging doorgeven met betrekking tot de grafrechten? 
Dit kunt u middels de formulieren onder aan deze pagina aan de gemeente doorgeven.

Het ingevulde formulier kan zowel schriftelijk of persoonlijk worden ingeleverd bij het gemeentehuis (Pierebaan 3, 1141 GV, Monnickendam) als per mail naar begraven@waterland.nl

Ligt het graf op een bijzondere begraafplaats? Neem dan contact op met de eigenaar van die begraafplaats. 

Voorwaarden

U kunt alleen grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan als u een particulier graf heeft. Dit heet ook wel een eigen graf of familiegraf. Heeft u een algemeen graf? Dan kan dit niet.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie