Luchtfoto Marken

Adviesraad

De gemeente Waterland betrekt haar inwoners graag bij het ontwikkelen van het gemeentelijk beleid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en (arbeids-)participatie. Hiervoor is een adviesraad Sociaal Domein opgericht. Deze raad bestaat uit ten minste vijf en maximaal dertien mensen, die ieder een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen en een onafhankelijk voorzitter. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op bovengenoemde beleidsterreinen.

De adviesraad vergadert tien keer per jaar in het gemeentehuis in Monnickendam op maandagmiddag om 15.00 uur. U kunt deze vergaderingen bijwonen. Wel verzoeken wij u om vooraf te laten weten als u wilt komen en of u vragen heeft. Aanmelding voor het bijwonen van een vergadering kan door te mailen aan: gemeente@waterland.nl. In het onderwerp zet u “adviesraad Sociaal Domein” en in de mail geeft u aan wanneer u de vergadering wilt bijwonen en de eventuele vragen die u wilt voorleggen aan de adviesraad. 

Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderdatums en de voorgaande jaarverslagen:
Link vergaderdata
Link jaarverslagen

De notulen kunt u opvragen middels onderstaande contactgegevens. 

Voor een overzicht van de huidige bezetting van de adviesraad klikt u op onderstaande link: overzicht leden adviesraad.

De adviesraad Sociaal Domein is regelmatig op zoek naar nieuwe leden of vervanging wanneer een zittend lid niet aanwezig kan zijn, met ervaringen binnen het Sociaal Domein op diverse gebieden. Bekijk hier de profielschets van een lid van de adviesraad en bekijk hier de openstaande vacatureexterne-link-icoon.

Wilt u bijdragen aan integrale advisering over (de uitvoering van) het beleid rond het Sociaal Domein?  Stuur dan een mail met motivatie en CV naar: gemeente@waterland.nl onder vermelding van adviesraad Sociaal domein.

Contact met de adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad adviseert over het beleid van de gemeente, maar neemt geen individuele zaken in behandeling. Daarvoor is een klachtenregeling.

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de adviesraad Sociaal Domein? Neem dan contact op met de raad. Dat kan per mail: gemeente@waterland.nl onder vermelding van adviesraad Sociaal Domein of per post: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.