Adviesraad

De gemeente Waterland betrekt haar inwoners bij het ontwikkelen van het gemeentelijk beleid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en (arbeids-)participatie. Dit gebeurt door het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies op bovengenoemde beleidsterreinen aan het college van burgemeester en wethouders. De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers. De adviesraad bestaat idealiter uit 12 personen, die ieder een doelgroep vertegenwoordigen, en een onafhankelijk voorzitter.

Dit zijn de leden van de adviesraad: link naar overzicht leden adviesraad.

De adviesraad Sociaal Domein is regelmatig op zoek naar nieuwe leden, of vervanging wanneer een zittend lid niet aanwezig kan zijn, met ervaringen binnen het Sociaal Domein op diverse gebieden. Bekijk hier de profielschets van een lid van de adviesraad. 
Wilt u bijdragen aan integrale advisering over (de uitvoering van) het beleid rond het Sociaal Domein?  Stuur dan een mail met motivatie en CV naar: gemeente@waterland.nl onder vermelding van adviesraad Sociaal domein.

De adviesraad vergadert idealiter tien keer per jaar in het gemeentehuis in Monnickendam op dinsdagavond om 20.00 uur. U kunt deze vergaderingen bijwonen. De adviesraad vindt het fijn om vooraf te weten als u wilt komen en of u vragen heeft. U kunt zich hier aanmelden voor het bijwonen van de adviesraad en uw eventuele vraag erbij vermelden: gemeente@waterland.nl. In het onderwerp kunt u adviesraad Sociaal Domein vermelden.

Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderdatums en de voorgaande jaarverslagen:
Link vergaderdatums
Link jaarverslagen

De notulen kunt u opvragen middels onderstaande contactgegevens. 

Contact met de adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad adviseert over het beleid van de gemeente, maar neemt geen individuele zaken in behandeling. Daarvoor is een klachtenregeling (https://www.waterland.nl/klacht).
Heeft u opmerkingen en/ of suggesties voor de adviesraad Sociaal Domein? Dan kunt u op verschillende manieren contact opnemen met de raad:
•    Per mail: gemeente@waterland.nl onder vermelding van adviesraad Sociaal Domein
•    Per telefoon: 0299 658 585
•    Per post: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam
Op alle manieren wordt u opmerking en/ of suggestie doorgezet naar de ambtelijk secretaris van de adviesraad Sociaal Domein.