Profielschets lid Adviesraad

Al deze vaardigheden moeten in de Adviesraad aanwezig zijn, maar dat wil niet zeggen dat alle leden aan alle eisen moeten voldoen.

Al deze vaardigheden moeten in de Adviesraad aanwezig zijn, maar dat wil niet zeggen dat alle leden aan alle eisen moeten voldoen.

Algemeen

Van alle leden van de Adviesraad wordt verwacht dat zij:
•    Geïnteresseerd zijn in het Sociaal Domein. Hieronder vallen onder andere Jeugd, Werk en inkomen, Participatie en WMO;
•    Betrokken zijn bij de lokale situatie;
•    Gemotiveerd zijn te adviseren vanuit het perspectief van de burger;
•    Bereid zijn om hier ongeveer 8 uur per maand aan te besteden;
•    Beschikbaar zijn voor een periode van minimaal 4 jaar;
•    Bereid zijn scholing te volgen op desbetreffende beleidsterreinen;
•    Uitgesloten van lidmaatschap zijn; collegeleden, (duo-)raadsleden van de gemeente Waterland, ambtenaren van de gemeente Waterland en leden van de adviescommissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Waterland. 

Vaardigheden

Van de leden van de Adviesraad wordt verwacht dat zij:
•    Kennis hebben van de beleidsterreinen in het Sociaal Domein en de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente;
•    In staat zijn op te komen voor het gemeenschappelijk belang van alle doelgroepen in het Sociaal Domein, ook als dat belang niet (geheel) overeenkomt met de eigen mening;
•    Een nauwe band kunnen en willen onderhouden met de achterban en belanghebbende organisaties;
•    In staat zijn gemeentelijke nota’s te lezen en zich hierover een visie te vormen en deze te verwoorden vanuit het perspectief van de burgers;
•    Kunnen samenwerken met zowel mede-adviesraadsleden, burgers en vertegenwoordigers van de gemeente;
•    Ervaring hebben met belangenbehartiging (welke wegen je moet bewandelen om knelpunten van burgers onder de aandacht te brengen);
•    In staat zijn tot lange-termijn-denken en doorzettingsvermogen hebben;
•    Integer en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.