Bruggetje en hond in Hemmeland

Verwijderen zieke bomen

Bomen in slechte gezondheid

Gemeente Waterland heeft afgelopen jaar alle bomen laten controleren door een adviesbureau. Uit deze boomveiligheidscontrole is gebleken dat er bomen in een slechte toestand verkeren. De komende periode is de gemeente, omwille van de veiligheid, helaas genoodzaakt om deze bomen te kappen.

Verdroging

De droogte heeft waarschijnlijk een groot effect op de gezondheid van de bomen. Zo is de conditie van een groot aantal bomen de afgelopen jaren achteruit gegaan.

Bekijk per boom de gegevens en de luchtfoto

Wilt u weten welke bomen er in uw directe omgeving worden gekapt? Onderaan dit bericht vindt u per kern een overzicht van de bomen die gekapt gaan worden. 

Nieuwe bomen terug planten

In lijn met onze groenvisie gaan wij zoveel mogelijk nieuwe bomen terug planten. In Broek in Waterland wordt een vogelbosje aangelegd op verzoek van bewoners. Ook wordt de hoofdgroenstructuur versterkt door het aanvullen van bomen in bijvoorbeeld een doorlopende bomenrij. Langs enkele paden op Hemmeland willen we ook verschillende kleine boomsoorten aanbrengen waarmee een divers bomenbestand ontstaat.

Denk mee over locaties voor nieuwe bomen

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe bomen zo lang mogelijk kunnen blijven staan, zijn we in de gemeente op zoek naar locaties die jonge bomen voldoende ruimte (zowel in de lucht als in de grond) bieden. Nieuwe bomen kunnen alleen in het gras of tussen beplanting worden geplaatst.
Denk met ons mee over nieuwe locaties om een boom te planten. Misschien heeft u al een mooie en geschikte locatie op het oog! Geef dit dan vooral aan ons door via: ***

Overzicht per kern

Per kern zijn er twee bestanden. In het eerste bestand vindt u een overzicht van alle bomen die gekapt gaan worden, aan de hand van luchtfoto's. In het tweede bestand kunt u per boom (aan de hand van het nummer) de conditie, veiligheidsklasse en toekomstverwachting opzoeken.