Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen en Referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.
Op onderstaande pagina vind je allerlei informatie die met de gemeenteraadsverkiezingen te maken heeft. Meer informatie vind je ook op de website van de Kiesraad.

 

Ook wordt er op 21 maart een Referendum gehouden over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). U kunt alle informatie over deze wet en het referendum vinden op https://www.rijksoverheid.nl/

Op wie kunt u stemmen?

Wie staat er op de kandidatenlijst van de politieke partij.
In de gemeente Waterland zijn 6 partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Lees meer

Stempas

Op 21 maart 2018 kunt u stemmen voor de gemeenteraadverkiezingen en het raadgevend referendum. U mag alleen stemmen met een stempas.

Machtigen om te stemmen

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

Campagne voeren

De gemeente organiseert de verkiezingen en het raadgevend referendum. Wilt u voor uw politieke partij een campagne houden? Dan moet u zich aan regels houden, bijvoorbeeld voor:

Stembureaus in Waterland

In gemeente Waterland kunt u op de vogende locaties uw stem uitbrengen:

Politieke partij registreren

Nieuwe politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten zich inschrijven bij de gemeente. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

Kandidaatstelling verkiezingen

Als u mee wilt doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moet u op de kandidatenlijst van een partij staan.

Ondersteuningsverklaring

Een politieke partij die mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Op deze pagina vindt u de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van Waterland in 2014.

Lees meer