Luchtfoto Monnickendam

Verkiezingen 2023: Tweede Kamer

Hieronder vindt u meer informatie over de Tweede Kamerverkiezing die plaatsvond op 22 november 2023.

Vragen over Tweede Kamerverkiezingen 2023

Hieronder vindt u de kandidatenlijst voor de Teede Kamerverkiezing op 22 november 2023:

  • Partijen en kandidatenlijst
  • U kunt ook de kandidatenlijst beluisteren of downloaden. U kunt het bestand online afspelen of opslaan als mp3-bestand.

De Tweede Kamer heeft 150 leden en vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse Parlement. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Na de verkiezingen onderhandelen de politieke partijen om een coalitie te vormen die de steun van de meerderheid in de Tweede Kamer heeft. Meer informatie over wat de Tweede Kamer doet, leest u op de website van de Tweede Kamer.

Gemeente Waterland gaat voor het eerst centraal tellen. Op de verkiezingsavond woensdag 22 november 2023, zal er op de stembureaus alleen worden geteld op partijniveau. 
De volgende dag zal er in de sporthal ’t Spil alle stemmen op kandidaatniveau worden geteld. Alle tellingen zijn openbaar en toegankelijk voor belanghebbenden.

Het centraal tellen gebeurt onder leiding van het Gemeentelijk Stembureau. De zitting, waarmee het Gemeentelijk Stembureau het centraal tellen start, zal plaatsvinden op donderdag 23 november om 9.00. Deze zitting is openbaar en toegankelijk voor belanghebbenden.

Voor een goed verloop van de verkiezingen en de uitslagvaststelling zijn de balies van Publiekszaken op woensdag 22 november gesloten. Op donderdag 23 november zijn de balies alleen geopend voor spoedgevallen. Op vrijdag 24 november zijn de balies weer open om 9.00.
Heeft u een spoedsituatie? Dan kunt u bellen met 0299 658 585.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar verkiezingen@waterland.nl of bel ons op 0299 658585.