Zicht op de Veenderijgouw in Broek in Waterland

Veelgestelde vragen adresonderzoeken

Een opsomming van veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen over adresonderzoek

De gemeente probeert het adres te achterhalen van de persoon die in onderzoek is gesteld. Bijvoorbeeld via de werkgever, familie of of publicatie in de krant. Als er geen reactie volgt, stuurt de gemeente een formele beschikking. Daarin staat dat de gemeente de persoon gaat uitschrijven. Hij of zij kan daartegen in beroep gaan. Het gehele proces duurt gemiddeld 3 maanden.

Zodra de gemeente het onderzoek start, beheert de gemeente een dossier in de Basisregistratie personen (BRP). Als instanties informatie krijgen over deze persoon, laat de gemeente weten dat het niet zeker is dat deze persoon op het adres woont waar hij staat ingeschreven. Als het onderzoek eindigt en de persoon wordt uitgeschreven, ontvangen alle instanties hiervan bericht. De melder van het onderzoek wordt niet op de hoogte gehouden van het onderzoek.

Post dat niet geadresseerd is aan u, kunt u het beste terugsturen naar de afzender. Stuur post van de gemeente Waterland alstublieft ook terug. Dat is een teken dat het adres van deze persoon niet klopt.

U controleert uw gegevens via Mijn overheidexterne-link-icoon. Daar ziet u welke gegevens de overheid van u heeft. Als uw gegevens niet kloppen, neem dan contact op met de gemeente.

Bent u binnen Nederland verhuisd? Wijzig dan uw adres. Lees meer op deze pagina.
Bent u naar het buitenland verhuisd? Geef dit door aan de gemeente via deze pagina.
Woont u nog op het adres?  Maak dan samen met de hoofdbewoner een afspraak op het gemeentehuis. Neem allebei een geldig legitimatiebewijs mee.

Uitschrijving kan de volgene gevolgen hebben:

  • Recht op uitkering kan worden beëindigd
  • Minder opbouw AOW
  • Geen zorgverzekering
  • Geen dekking bij andere verzekeringen
  • Geen documenten krijgen van de overheid
  • Mogelijk geen baan of onderwijs