Brug over het Zwet aan de Aandammergouw in Zuiderwoude

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Meld uw plannen bij de gemeente. U doet dit uiterlijk 3 weken van tevoren.

Let op

In Nederland kunt u alleen officieel trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan bij de gemeente. Na alleen een religieuze ceremonie bent u niet officieel getrouwd. Alleen een dienst in bijvoorbeeld een kerk of een moskee is dus niet genoeg.

Let op! Niet alle landen erkennen het homohuwelijk of geregistreerde partnerschappen uit andere landen. De rechten van de geregistreerde partners verschillen van land tot land.

Beschrijving

Gaat uw trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Meld uw plannen bij de gemeente. U doet dit uiterlijk 2 weken van tevoren. Hierna hebt u maximaal 1 jaar om te trouwen. Maak voor de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap telefonisch een afspraak. U kunt ons bereiken via (0299) 658 585.

Aanvragen

Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw)

Kom uiterlijk 3 weken voor de ceremonie, maar het liefst eerder langs voor de melding voorgenomen huwelijk/partnerschap (wat vroeger de ondertrouw was). Maak hiervoor telefonisch een afspraak. U kunt ons bereiken via (0299) 658 585. 

Tijdens de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap controleren wij uw gegevens, kunt u kiezen voor een trouwboekje (dit is niet verplicht) en kunt u kiezen voor naamgebruik na het huwelijk.

Wat neemt u mee?

  • uw legitimatiebewijs
  • kopie legitimatiebewijs van de getuigen

Het kan zijn dat u meer stukken moet indienen. Hier kunt u ons telefonisch voor benaderen.

Voorwaarden

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent niet met iemand anders getrouwd.
  • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
  • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
  • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de gemeente uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

Getuigen

Bij een huwelijk heeft u minimaal 2 getuigen nodig. Het maximaal aantal getuigen is 4.

  • een getuige moet 18 jaar of ouder zijn.
  • een getuige hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

U moet van elke getuige een kopie van een geldig identiteitsbewijs inleveren (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Op de kopie moet de pasfoto en handtekening zichtbaar zijn.

U kunt uw getuigen aankondigen bij de afspraak voorgenomen huwelijk/partnerschap.

Kunt u voor uw huwelijk of partnerschap niet voor eigen getuigen zorgen? Dan kunt u ook ambtenaren van de gemeente laten getuigen. Hiervoor betaald u kosten. Zie kopje "wat kost het". 

Gratis trouwen/geregistreerd partnerschap

Gratis trouwen in Waterland kan op maandag of dinsdagochtend om 09.00 uur, zolang er plek is. Een gratis huwelijk is eenvoudig. De ceremonie duurt maximaal 10 minuten en bestaat alleen uit het formele gedeelte van een huwelijksvoltrekking. Er is geen ruimte voor eigen inbreng zoals muziek of een persoonlijke toespraak. 

Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

Als u in het buitenland woont, kunt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U meldt uw plannen bij de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap aangaat. Als u allebei in het buitenland woont, doet u een melding bij de gemeente Den Haag.

Kosten

Voor een huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie of een omzetting van een partnerschapsregistratie naar een huwelijk betaald u mogelijk kosten. Dit hangt af van het tijdstip, locatie en overige wensen.

Annuleren

Wanneer u 2 weken voor de ceremonie annuleert, wordt er 50,00 euro in rekening gebracht.

tijdstipkosten

Kostenoverzicht huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie of een omzetting van een partnerschapsregistratie

Maandag of dinsdag om 09.00 uur in de spreekkamer (eenvoudige 
ceremonie, zonder speech)

gratis*

Maandag of dinsdag om 09.00 uur in de raadszaal (eenvoudige ceremonie, zonder speech)

88,85 euro *
Maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur414,80 euro
Maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 20.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot en met 17.00 uur592,45 euro
Andere tijden dan hiervoor genoemd en op een algemeen erkende feestdag:770,25 euro

Locatie (toeslag)

Voor een huwelijk, partnerschapsregistratie of een omzetting van een partnerschapsregistratie naar een huwelijk betaald u een toeslag. Deze toeslag betaald u niet als het huwelijk of de partnerschapsregistratie plaatsvindt in het gemeentehuis of Het Broekerhuis. De toeslagen zijn:

Maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 en 17.00 uur:
29,50 euro
Maandag tot en met vrijdag
tussen 17.00 en 20.00 uur en zaterdag
van 10.00 uur tot en met 17.00 uur
41,45 euro
Andere tijden dan hiervoor
genoemd en op een algemeen
erkende feestdag
59,30 euro
Een schip van maandag tot en
met vrijdag tussen 10.00 uur en
17.00 uur
59,30 euro
Een schip van maandag tot en met
vrijdag tussen 17.00 en 20.00 uur en zaterdag
van 10.00 uur tot en met 17.00 uur
71,05 euro
Een schip op andere tijden dan
hiervoor genoemd en op een
algemeen erkende feestdag
118,50 euro

Overige kosten

Trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering26,25 euro
Trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering34,80 euro
Een getuige van de gemeente voor een huwelijk of registratie van een partnerschap per half uur- per getuige:52,75 euro
Het benoemen van een nieuwe trouwlocatie115,40 euro
Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd (voor 1 dag) *57,75 euro
Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die niet eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd *284,10 euro
Annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap50,00 euro

* Voor het benoemen van een nieuwe trouwlocatie en/of het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moet u minimaal 4 maanden voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, publiekszaken@waterland.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie