Zelf een trouwlocatie kiezen

Wilt u zelf uw trouwlocatie kiezen? Neem contact op met de gemeente.

Beschrijving

U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. De gemeente moet toestemming geven voordat u op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Daarom is het verstandig op tijd contact op te nemen met de gemeente.

Als u buiten gaat trouwen op een openbare plek, dan moet u misschien ook een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt via het Omgevingsloket checken of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Aanvragen

Zo vraagt u toestemming aan voor een eenmalige trouwlocatie:

 • U neemt contact op met de gemeente.

 Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit kunt u meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • uw contactgegevens
  • locatie van het evenement
  • wanneer u het evenement wilt organiseren

Voorwaarden

U kunt schriftelijk een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De locatie zal dan worden bezocht door een medewerker van de afdeling publiekszaken vervolgens wordt beoordeeld of de locatie aan de voorwaarden voldoet.

Het verzoek moet minimaal 2 maanden voor het huwelijk worden ingediend.

Kosten

Voor het benoemen van een nieuwe trouwlocatie zijn de kosten € 118,50.

De aanvraag voor het benoemen van een nieuwe trouwlocatie moet minimaal 4 maanden voor de huwelijksvoltrekking worden aangevraagd bij de afdeling Publiekszaken, publiekszaken@waterland.nl

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

Als u meer wil weten stuur een mail naar: publiekszaken@waterland.nl

Meer informatie