Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

U kunt u laten trouwen of het partnerschap laten registreren door een bekende. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap laat registreren.

Beschrijving

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Aanvragen

Zo vraagt u benoeming tot trouwambtenaar aan:

  • Stuur uw verzoek naar de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren.

Voorwaarden

Is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand al benoemd en beëdigd in een andere gemeente dan moet bij het schriftelijk verzoek de worden ingeleverd:

  • Kopie benoemingsbesluit door het college van burgemeester en wethouders waar men al benoemd is;
  • Kopie beëdiging bij de rechtbank;
  • Uittreksel basisregistratie personen;
  • Kopie geldig legitimatiebewijs.

Als de te benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand nog niet benoemd en beëdigd is dan moet hij/zij een sollicitatiebrief met cv sturen naar gemeente Waterland, t.a.v. afdeling Publiekszaken, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.

In deze brief moet omschreven worden waarom betrokkene wil worden benoemd.

Voor verdere informatie neem contact op met de afdeling Publiekszaken, tel. 0299 658585.

Kosten

Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag die reeds eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd, kost € 56,10.

Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag die niet reeds eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd, kost € 268,85.

Contactgegevens

U stuurt het verzoek naar de gemeente waarin u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren. Het verzoek moet uiterlijk 4 maanden voordat u gaat trouwen of uw partnerschap gaat registeren worden ingediend.

Wet en regelgeving

Meer informatie