Tegemoetkoming kinderopvang/peuteropvang

Heeft u een laag inkomen en een kind dat naar de kinderopvang gaat? Misschien krijgt u extra geld voor kinderopvang van de gemeente.

Beschrijving

U kunt in bepaalde gevallen een subsidie (tegemoetkoming) kinderopvang en peuteropvang van de gemeente Waterland aanvragen. Dat kan alleen als het niet mogelijk is een tegemoetkoming te krijgen via de Belastingdienst. Checkt u daarom eerst via de website van de Belastingdienstexterne-link-icoon of u recht heeft op een tegemoetkoming. Of u daarvoor in aanmerking komt, blijkt bij het invullen. Als u niet in aanmerking komt dan wordt dit nadrukkelijk aangegeven. Print die pagina/opmerking uit en voeg deze bij het hieronder te downloaden aanvraagformulier van de gemeente. LET OP: bij de Belastingdienst valt Peuteropvang onder Kinder(dag)opvang.

Met het aanvraagformulier van de gemeenteexterne-link-icoon kunt u een aanvraag indienen voor een vergoeding voor kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie, voor- en vroegschoolse educatie en dagdelen peuteropvang.

Voorwaarden

U heeft niet genoeg geld om de kinderopvang te betalen. De gemeente bekijkt samen met u of het nodig is dat u geld voor de kinderopvang krijgt.

Alle informatie over de tegemoetkomingen kinderopvang van de gemeente kunt u vinden in de Uitvoeringsregeling tegemoetkomingen kinderopvang gemeente Waterland 2021. Alle informatie over het gemeentelijke kinderopvangbeleid vindt u in de Beleidsnotitie kinderopvang gemeente Waterland 2021.

Uitvoeringsregeling tegemoetkomingen kinderopvangexterne-link-icoon

Beleidsnotitie kinderopvangexterne-link-icoon

Formulieren voor kinderopvangorganisaties

Kinderopvangorganisaties vragen subsidie aan voor kinderopvangtegemoetkomingen volgens de regels van hoofdstuk 3 van de Uitvoeringsregeling subsidies kinderopvang gemeente Waterland 2021.

Uitvoeringsregeling tegemoetkomingen kinderopvangexterne-link-icoon

Aanvraagformulier subsidieexterne-link-icoon

Een rapportageformat voor kinderopvangorganisaties kan worden opgevraagd bij de gemeente. Stuurt u dan een bericht naar de mailbox welzijnssubsidies@waterland.nl onder vermelding van “verzoek toezending rapportageformat kinderopvang”.

Toezicht door de gemeente en de GGD

De gemeente houdt samen met de GGD zicht op de kwaliteit van de kinderopvang bij kinderopvangorganisaties en gastouderopvang in de gemeente. De GGD controleert en geeft de gemeente advies als de kwaliteit niet op orde is en er gehandhaafd moet worden. De handhaving vindt plaats volgens de beleidsregels handhaving kinderopvang die de gemeente heeft vastgesteld. Meer informatieexterne-link-icoon.

Aanvragen

Zo vraagt u een aanvullende bijdrage voor kinderopvang aan:

  • U checkt op de website van de belastingdienst of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming via de belastingdienst; zo niet: print de webpagina van de belastingdienst uit waarop staat aangegeven dat u hiervoor niet in aanmerking komt.
  • Voeg de print toe aan het aanvraagformulier van de gemeente
  • Vul het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in. Vergeet niet het formulier te ondertekenen! Zend het aanvraagformulier met de bijlagen vervolgens naar sociaaldomein@waterland.nl. U kunt de aanvraag ook aan de balie van het gemeentehuis afgeven. Geeft u duidelijk (in het mailbericht of op de envelop) aan dat het om het onderwerp Kinderopvang/Peuteropvang gaat.

Laws

Formulieren

Meer informatie