Stempas voor verkiezingen Europees Parlement aanvragen

Als u mag stemmen voor de verkiezingen, ontvangt u een stempas thuis. Neem de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

Beschrijving

Op 6 juni 2024 kunt u stemmen voor het Europees Parlement. U heeft een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven.

U ontvangt de stempas voor de Europese verkiezingen uiterlijk donderdag 23 mei 2024.

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan.

Aanvragen

Heeft u op 23 mei 2024 geen stempas ontvangen, is hij beschadigd* of u bent deze kwijtgeraakt? Vraag dan een vervangende stempas aan middels formulier J8 (zie hieronder). Dit kan via de mail, schriftelijk of persoonlijk bij de balie van het gemeentehuis. 

  • Vraag de stempas schriftelijk aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven.
  • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  • De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk maandag 3 juni 2024 schriftelijk of per mail (verkiezingen@waterland.nl) hebben ontvangen of persoonlijk tot 5 juni 12.00 uur aan de balie.

*uw stempas mág beschadigd zijn, maar als de beschadigingen uw gegevens onleesbaar maken is deze niet geschikt. In dit geval vraagt u een vervangende stempas aan.

Voorwaarden

U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement als u:

  • EU-burger bent
  • op 23 april 2024 staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Heeft u de nationaliteit van een ander EU-land dan Nederland? Dan geldt ook het volgende voor u:

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie