Houten huizen langs het Dee in Broek in Waterland

Standplaats

Wilt u een kraampje langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Wanneer u een standplaats wilt innemen heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen bij de gemeente.

Een standplaatsvergunning wordt afgegeven voor:

 1. het innemen van een standplaats voor een langere tijd
 2. een tijdelijke standplaats voor bijvoorbeeld een evenement.

Aanvragen

In de gemeente zijn er verschillende standplaatslocaties aangewezen. Op onderstaande locaties is het toegestaan met een vergunning een standplaats in te nemen. Ook wordt aangegeven hoeveel standplaatsen op de locatie tegelijkertijd kunnen worden ingenomen. Wilt u weten of er op een locatie nog een standplaats vrij is, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 585 of via gemeente@waterland.nl. Een aanvraag voor een standplaats doet u online bij de gemeente.

Monnickendam

 • Parkeerterrein Het Bolwerk, maximaal 1 standplaats per dag;
 • Pierebaan, maximaal 1 standplaats per dag;
 • ’t Spil, maximaal 1 standplaats per dag op maandag tot en met vrijdag.

Broek in Waterland

 • Parkeerterrein het Nieuwland, maximaal 5 standplaatsen op woensdag;
 • Parkeerterrein het Nieuwland, maximaal 3 standplaatsen op vrijdag.

Een standplaatsvergunning aanvragen kan via het aanvraagformulier standplaatsvergunning. Naast een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier bent u verplicht ook de volgende bijlagen in te leveren:

 • recent uittreksel Kamer van Koophandel;
 • situatietekening waarop de standplaats staat aangegeven inclusief afmetingen(schaal 1:100).

Ilpendam

 • Dorpsplein, maximaal 2 standplaatsen per dag.

Marken

 • Nabij supermarkt bij de Boxenring, maximaal 1 standplaats per dag;
 • Parkeerterrein, maximaal 2 standplaatsen per dag;
 • Postbootsteiger, maximaal 3 standplaatsen per dag;
 • Blankerspadje/Buurt III, maximaal 1 standplaats per dag.

Uitdam

 • Zeedijk ter hoogte van de N518, maximaal 1 standplaats per dag.

Beleidsregels standplaatsen gemeente Waterland 2016

Op grond van de Algemene Plaatselijk Verordening Waterland 2010 (APV) heeft u een vergunning nodig voor het innemen van een standplaats. Een aanvraag wordt getoetst aan de APV, maar ook aan de Beleidsregels standplaatsen gemeente Waterland 2016. In deze beleidsregels staan onder andere de standplaatslocaties opgenomen, maar ook de voorschriften voor een standplaats worden hierin beschreven. U kunt de beleidsregels hier vinden.

Stroomvoorziening

Verschillende standplaatslocaties hebben een gemeentelijke stroomvoorziening waar u gebruik van kunt maken. Voor het gebruik maken van deze gemeentelijke voorziening wordt een vergoeding in rekening gebracht. Bij u aanvraag kunt u aangeven of u tijdens het innemen van uw standplaats stroom nodig heeft voor bijvoorbeeld een bakinstallatie of een koelinstallatie.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het omgevingsplan
 • het straatbeeld

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit op een aanvraag voor een standplaatsvergunning.

Als dit nodig is kan de gemeente deze termijn verlengen met nog eens acht weken.

Kosten

Aan een standplaatsvergunning en het in gebruik nemen van een standplaats zijn verschillende kosten verbonden. Er worden leges geheven voor de behandeling van de aanvraag en er worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van gemeentegrond. Indien u gebruik maakt van een gemeentelijke stroomvoorziening betaalt u hier ook voor.

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning kost
€52,70. Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond wordt precariobelasting in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de afmetingen van de standplaats en de periode dat u de standplaats inneemt. De tarieven staan vermeld in de Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden. De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke stroomvoorziening staat ook in deze verordening aangegeven.

Bezwaar

Tegen een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Dit moet u binnen zes weken doen. Als u het vervolgens niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 585 of via gemeente@waterland.nl.

Formulieren