Reizen en Papieren

Rijbewijs aanvragen

U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Daarvoor loopt u binnen bij het gemeentehuis. U kunt ook van tevoren een afspraak maken.

Paspoort of identiteitskaart aanvragen

U vraagt een paspoort of een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. Daarvoor loopt u binnen bij het gemeentehuis. U kunt ook van tevoren een afspraak maken.

Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

papier

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden.

Uittreksel BRP (basis registratie personen)

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel.

Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie.

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

U vraagt een attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Daarvoor loopt u binnen bij het gemeentehuis. U kunt ook van tevoren een afspraak maken. U hoeft dan niet te wachten.

Inburgering

Als u in Nederland woont; geen Nederlands paspoort heeft en van buiten de EU komt, moet u inburgeren. Dit doet u door het volgen van een cursus. Haal uw examen binnen 3,5 jaar. Anders kunt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen.

Briefadres aanvragen

Voor het aanvragen van een briefadres dient u een afspraak te maken. Een afspraak maakt u gemakkelijk online.

Basisregistratie personen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast.

Geslacht op geboorteakte wijzigen

Op uw geboorteakte staat uw geslacht vermeld. Als transgender kunt u dit laten wijzigen.