Luchtfoto Monnickendam

Basisregistratie personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens. U kunt gegevens uit de BRP van iemand anders opvragen. U kunt ook geheimhouding van uw eigen persoonsgegevens aanvragen. Voor beide doet u een verzoek bij de gemeente.

Beschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nlexterne-link-icoon. Of bij de gemeente waar u woont.

Verschillende organisaties gebruiken gegevens uit de BRP, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoorexterne-link-icoon. Wilt u weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Kijk op MijnOverheid.nlexterne-link-icoon. Of vraag de informatie op bij de gemeente.

U kunt ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.

Aanvragen

Zo bekijkt u uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP):

Zo doet u een verzoek om informatie uit de basisregistratie personen of vraagt u geheimhouding aan:

 • Log in met uw DigiD bij uw gemeente.
 • Vul uw gegevens in.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn:

 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
 • U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:
  • naam
  • adres
  • woonplaats

Geheimhouding kunt u aanvragen voor:

 • uw eigen persoonsgegevens
 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van gegevens uit de basisregistratie personen van:

- een bewijs van opneming in de basisregistratie personen € 10,35;

- het verstrekken van een persoonslijst uit de basisregistratie personen € 10,35;

- het verstrekken van gegevens per verstrekking omtrent een persoon € 10,35;

- ter zake van het op verzoek doornemen van een of meer kaartverzamelingen of registers, voor ieder daaraan besteed half uur € 49,35;

- het afstemmen van gegevens dan wel het verstrekken van periodieke gegevens op alternatieve media aan afnemers als bedoeld in het Besluit basisregistratie personen € 30,40.

Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag tot verkrijging van gegevens uit de basisregistratie personen digitaal in te dienen wordt op het tarief een korting van 30% verleend.

Uw eigen gegevens uit de basisregistratie personen inzien of het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie