Kwijtschelding belastingen en heffingen

Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

 

Als uw inkomen laag is, u geen vermogen heeft en de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Ook als uw inkomen boven het bijstandsniveau zit dan kan het verstandig zijn om een aanvraag in te dienen. De kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en hondenbelasting. 

Kostendelersnorm

Op kwijtscheldingsverzoeken die op of ná 1 januari 2018 worden ingediend, is de kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing. Hierdoor kan het zijn dat uw kwijtschelding anders uitvalt dan voorgaande jaren. De kostendelersnorm betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Immers, als er meer personen in één woning wonen, kunnen zij samen de woonkosten delen. Vandaar de naam kostendelersnorm. De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

 • jongeren tot 21 jaar;
 • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering
Procedure 

Zo vraagt u kwijtschelding van een belasting of heffing aan:

 • Neem binnen 6 weken contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • het aanvraagformulier
  • uw meest recente loonstrook of een ander bewijs van inkomen
  • uw laatste bankafschrift
  • uw huurcontract of de koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
Voorwaarden 

Eisen

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet uw inkomen op minimum niveau zijn, mag uw vermogen niet boven de vermogensgrens komen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u: 
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren. 
Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën, telefoon (0299) 658 571 / (0299) 658 538.