Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

U kunt (als burger) voor de volgende gemeentelijke belastingen (voor een gedeelte van het bedrag) kwijtschelding aanvragen:

  1. Hondenbelasting
  2. Rioolrecht
  3. Afvalstoffenheffing

Indien uw netto-besteedbaar inkomen onder de door de rijksoverheid bepaalde normen ligt, kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen. Als leidraad geldt de voor uw situatie van toepassing zijnde bijstandsnorm. Er wordt niet alleen rekening gehouden met uw inkomen. Ook speelt mee of u vermogen hebt. Indien de aanvraag om kwijtschelding in behandeling is genomen, krijgt u automatisch uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen.

Procedure 

Om kwijtschelding van een belasting of heffing aan te vragen, heeft u nodig:

  • het aanvraagformulier
  • uw meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • uw laatste bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
Voorwaarden 

Eisen

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet uw inkomen op minimum niveau zijn, mag uw vermogen niet boven de vermogensgrens. Voor inwoners van 65 jaar of ouder geldt een afwijkende regeling. 

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar 

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën, telefoon (0299) 658 571.