Inschrijven voor een sociale huurwoning

Regels toekenning sociale huurwoningen

Een sociale huurwoning zoeken gaat veranderen

Vanaf 16 januari 2023 verandert het zoeken naar een sociale huurwoning bij WoningNet Stadsregio Amsterdam of Woonmatch Waterland. Vanaf dat moment zijn er nieuwe regels en wordt er gewerkt met punten. Met dit nieuwe systeem kunt u zelf punten opbouwen. Zo heeft u een betere kans om een woning te vinden, als u: 
- weinig of geen inschrijftijd heeft
- geen urgentie heeft/
- geen andere voorrang heeft

Er worden woning bijgebouwd, maar er is nog steeds een tekort aan woningen. Deze nieuwe regels zorgen niet voor méér woningen. Wel zorgt dit nieuwe puntensysteem er voor dat u een betere kans krijgt om een woning te vinden. Daar kunt u zelf veel aan doen. Met actief zoeken bouwt u punten op. Daarnaast kunt u in sommige gevallen extra punten krijgen.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels?
Kijk dan hier: https://socialehuurwoningzoeken.nl

Inschrijven

Sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam worden vanaf 1 juli 2016 alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur. In de gemeente Waterland zijn daardoor enkele regels veranderd voor woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening: woonduur is afgeschaft en nu geldt alleen nog het moment van inschrijving.

Situatie Waterland

Iedereen die op zoek is naar een sociale huurwoning kon zich tot voor kort inschrijven bij Woningnet.

Waterland werkt samen met andere gemeenten in de Stadsregio Amsterdam als het gaat om de wijze van woningverdeling en –toewijzing en alle regels die daar mee samenhangen. Met de corporaties in de stadsregio was daarom afgesproken dat iedereen die in de Stadsregio Amsterdam een sociale huurwoning zoekt één digitaal loket heeft: Woningnet.

Veranderingen 

De grootste in de gemeente Waterland actief zijnde corporaties zijn Wooncompagnie en Intermaris. Beide corporaties hebben in 2016 besloten over te stappen naar een ander verdeelsysteem: Woonmatch. Woonmatch is naast Woningnet een woonruimteverdeelsysteem voor de regio Waterland. Dit betekent dat de woningen van Wooncompagnie en Intermaris via dit systeem toegewezen worden.

Dit betekent het volgende:

 • iedereen die staat ingeschreven bij Woningnet behoudt zijn inschrijfduur. Mensen die zich nu inschrijven bij Woonmatch beginnen met 0 jaren;
 • in Woningnet wordt verwezen naar Woonmatch en in Woonmatch wordt verwezen naar Woningnet;
 • als een woningzoekende in een van de systemen, Woningnet of Woonmatch, een woning accepteert vervalt zijn of haar inschrijfduur;
 • alle regels voor verdeling en toewijzing blijven hetzelfde.

Veelgestelde vragen Woonmatch Waterland

Woningen van andere corporaties

Woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor woningen van andere corporaties in de Stadsregio Amsterdam (inclusief regio Waterland, zoals Eigen Haard en Woonzorg), kunnen nog steeds gebruik maken van hun inschrijving bij WoningNet. Deze inschrijving blijft bestaan. Op de website van Woonmatch Waterland staat een link naar het overige aanbod van huurwoningen in de stadsregio.

Voorrang bij urgentie of indicatie?

Voorrang krijgen op een sociale huurwoning is mogelijk met een indicatie of urgentie. De gemeente Zaanstad behandelt verzoeken voor o.a. Waterland.

 

Voorwaarden 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfstatus.
 • U bent economisch of maatschappelijk gebonden aan de regio.
 • Uw inkomen is niet te hoog:
  • Woont u alleen? Dan mag uw inkomen maximaal € 40.024 zijn. (bedrag 2022)
  • Wonen er meer mensen in uw huis? Dan mag uw inkomen € 44.196 zijn. (bedrag 2022)
 • U staat ingeschreven bij een organisatie die de sociale huurwoningen in deze gemeente verdeelt.

Inschrijven brengt soms extra kosten met zich mee.