Inschrijven voor een sociale huurwoning

Regels toekenning sociale huurwoningen

Inschrijven

Sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam worden vanaf 1 juli 2016 alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur. In de gemeente Waterland zijn daardoor enkele regels veranderd voor woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening: woonduur is afgeschaft en nu geldt alleen nog het moment van inschrijving.

Situatie Waterland

Iedereen die op zoek is naar een sociale huurwoning kon zich tot voor kort inschrijven bij Woningnet.

Waterland werkt samen met andere gemeenten in de Stadsregio Amsterdam als het gaat om de wijze van woningverdeling en –toewijzing en alle regels die daar mee samenhangen. Met de corporaties in de stadsregio was daarom afgesproken dat iedereen die in de Stadsregio Amsterdam een sociale huurwoning zoekt één digitaal loket heeft: Woningnet.

Veranderingen 

De grootste in de gemeente Waterland actief zijnde corporaties zijn Wooncompagnie en Intermaris. Beide corporaties hebben besloten over te stappen naar een ander verdeelsysteem: Woonmatch. Woonmatch is naast Woningnet een nieuw woonruimteverdeelsysteem voor de regio Waterland. Dit betekent dat de woningen van Wooncompagnie en Intermaris (vanaf 20 januari 2016) via dit nieuwe systeem toegewezen gaan worden.

Dit betekent het volgende:

 • iedereen die staat ingeschreven bij Woningnet behoudt zijn inschrijfduur. Mensen die zich nu inschrijven bij Woonmatch beginnen met 0 jaren;
 • in Woningnet wordt verwezen naar Woonmatch en in Woonmatch wordt verwezen naar Woningnet;
 • als een woningzoekende in een van de systemen, Woningnet of Woonmatch, een woning accepteert vervalt zijn of haar inschrijfduur;
 • alle regels voor verdeling en toewijzing blijven hetzelfde.

Veelgestelde vragen Woonmatch Waterland

Woningen van andere corporaties

Woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor woningen van andere corporaties in de Stadsregio Amsterdam (inclusief regio Waterland, zoals Eigen Haard en Woonzorg), kunnen nog steeds gebruik maken van hun inschrijving bij WoningNet. Deze inschrijving blijft bestaan. Op de website van Woonmatch Waterland staat een link naar het overige aanbod van huurwoningen in de stadsregio.

Voorrang bij urgentie of indicatie?

Voorrang krijgen op een sociale huurwoning is mogelijk met een indicatie of urgentie. De gemeente Zaanstad behandelt verzoeken voor o.a. Waterland.

 

Voorwaarden 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfstatus.
 • U bent economisch of maatschappelijk gebonden aan de regio.
 • Voor de meeste sociale huurwoningen geldt een inkomensgrens:
  • Woont u alleen? Dan mag uw inkomen maximaal €  44.035 zijn. 
  • Wonen er meer mensen in uw huis? Dan mag uw inkomen €  48.625 zijn. 

U staat ingeschreven bij een organisatie die de sociale huurwoningen in deze gemeente verdeelt.

Heeft u een inkomen boven de inkomensgrens? Neem dan contact op met de verhuurorganisatie.

Inschrijven brengt soms extra kosten met zich mee.