Omgevingswet voor ondernemers

De Omgevingswet zorgt voor een bredere kijk op onze leefomgeving. Daarom kijken wij met zorg naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. Maar deze plek moet ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Vraagt u een vergunning aan die van invloed is op de leefomgeving? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren of anderen een vergunning aanvragen, waarbij iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.
Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u makkelijk met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken. En u vindt op één plek alle informatie die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De Omgevingswet betekent voor ondernemers:

  • Heldere, duidelijke regels via een loket. 
  • Controle op de aanvraag.
  • Sneller proces, voor bijvoorbeeld omgevingsplanactiviteiten (OPA).
  • Een vergunning die goed past bij uw wensen.
  • Vaker iets bouwen zonder vergunning.
  • Zelf bepalen in welke volgorde iets aangevraagd wordt en daarmee kosten besparen.
  • Meer doelvoorschriften, meer ruimte voor maatwerk.
  • Een oplossing kiezen die past bij uw bedrijf.
  • Met één vergunning een project uitvoeren.