Lijnen, touwen en zeilen

Omgevingsdienst IJmond

Omgevingsdienst IJmond 

 • De gemeente Waterland heeft de uitvoering van de milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst IJmond. De Omgevingsdienst werkt ook voor de gemeenten Landsmeer, Oostzaan en Wormerland.
 • De Omgevingsdienst IJmond is het aanspreekpunt voor de milieuonderwerpen in de gemeente. De omgevingsdienst verleend vergunningen en controleert of de vergunning correct wordt nageleefd. Ook informeert zij bedrijven over het terugdringen van de milieubelasting en het beperken van risico’s voor mens en milieu.

Ondernemers kunnen bij de Omgevingsdienst onder andere terecht voor:

 • vergunningen;
 • klachten en incidenten;
 • informatie over bodem, geluid, gevaarlijke stoffen, bouwafval en grondverplaatsing, energie, afval en uitstoot;
 • informatie over subsidiemogelijkheden.

Inwoners kunnen bij de Omgevingsdienst onder andere terecht voor:

 • gemeentelijk milieubeleid;
 • klachten;
 • bodemonderzoek en –sanering;
 • duurzaam bouwen en klussen;
 • geluidsmeting en –sanering;
 • klimaat- en energiebeleid.

De contactgegevens van de Omgevingsdienst zijn:

Omgevingsdienst IJmond
Koetserstraat 2a
1531 NX Wormer
tel.: (075) 65 53 535
www.odijmond.nlexterne-link-icoon

Milieuklachten 

 • Tijdens kantooruren kunt u milieuklachten melden bij de Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer (075) 65 53 535.
 • Buiten kantooruren kunt u uw milieuklachten , indien dringend optreden gewenst is, melden via het algemene politienummer via telefoonnummer (0900) 8844.
 • De Omgevingsdienst kan niet alle klachten behandelen.
 • Klachten over huishoudelijk afval,  straatverontreiniging en ongedierte bijvoorbeeld worden door de gemeente zelf behandeld.
 • Klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen worden behandeld door het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) via telefoonnummer (020) 60 15 555 of www.bezoekbas.nlexterne-link-icoon
 • Met klachten over gezondheid en milieu kun u terecht bij de GGD Zaanstreek-Waterland via telefoonnummer (0900) 25 45 454.