Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemands bijzondere werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Beschrijving

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  1. Tijdens de jaarlijkse ’lintjesregen’, de werkdag voor Koningsdag;
  2. Bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Voorwaarden

Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding voor Koningsdag moet voor 1 juli in het jaar ervoor bij de burgemeester worden ingediend. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet minstens 6 maanden van tevoren worden ingediend.

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De burgemeester informeert de aanvrager(s) over de uitkomst van het voorstel.

Vooraf informeren

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Als de gegevens zijn vergaard, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Persoonlijke verdiensten

Sinds de wijziging van het zogenaamde decoratiestelsel, moet bij het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding veel meer aandacht besteed worden aan de verdiensten van een bepaald persoon voor de maatschappij. Vroeger gold het aantal jaren dat iemand een bepaalde functie bekleedde als belangrijkste argument voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding. Nu geldt in de eerste en verreweg de belangrijkste plaats de verdienste(n) die iemand heeft voor de maatschappij. De verdiensten moeten nog steeds worden uitgevoerd. Een Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het is een erkenning van verdiensten voor de maatschappij.

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Het is de bedoeling dat degene die de Koninklijke onderscheiding aanvraagt, de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de hoogte moet wezen. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren.

Kosten

Aan het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding zijn geen kosten verbonden.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Kabinetszaken via telefoonnummer (0299) 658 694 of email kabinet@waterland.nl.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie