Gemeentehuis Waterland met regenboog

Kinderburgemeester Waterland

Doel

Met het instellen van de functie van kinderburgemeester verwacht de gemeente dat kinderen een sterkere band krijgen met de gemeente en de Waterlandse samenleving. Het doel  is ook dat er een sterkere verbinding komt tussen gemeente(politiek) en jeugd. De kinderburgemeester is een vorm van kinderparticipatie als schakel naar democratie.

Hoe word je kinderburgemeester?

Per school wordt 1 kandidaat voor de functie van kinderburgemeester afgevaardigd. Overleg dus met je school hoe zij dit geregeld hebben. De kandidaten zitten in groep 7 en wonen in de Gemeente Waterland. De kandidaten hebben een goede motivatie waarom ze kinderburgemeester willen worden en kunnen de kinderen van Waterland vertegenwoordigen. De kandidaten wordt gevraagd een realistisch doel te benoemen dat ze willen realiseren in hun burgemeestersperiode. De kinderburgemeester blijft in functie tot de zomer van 2021. (Bijlage sollicitatieformulier dat je invult na overleg met je school).

Juryleden

Alle kandidaat kinderburgemeesters houden een presentatie voor een jury op vrijdagmiddag 28 februari. De kinderburgemeester wordt gekozen door een jury bestaande uit de locoburgemeester en tien kinderen. Per basisschool in Waterland wordt één leerling als  jurylid afgevaardigd, de scholen bepalen zelf hoe ze het jurylid kiezen. De juryleden krijgen woensdagmiddag 26 februari op het gemeentehuis een korte training om zich voor te bereiden.

Ouders

De kandidaat kinderburgemeesters en hun ouders zijn bereid extra tijd in het kinderburgemeesterschap te steken. De ouders vinden het goed dat hun kind bij bijeenkomsten naar voren treedt, desgewenst  het woord voert en dat er foto’s en films openbaar worden gemaakt. Alle activiteiten en publiciteit van de kinderburgemeester worden uitgevoerd in goed overleg met de kinderburgemeester, ouders en gemeente.

Belangrijke data

 • Vóór 14 februari hebben kandidaat kinderburgemeesters en juryleden zich in overleg met hun school aangemeld, via bijgaande formulieren.
 • Woensdagmiddag  26 februari is er een trainingsmiddag voor juryleden en een workshop voor kandidaat kinderburgemeesters op het gemeentehuis.
 • Vrijdagmiddag 28 februari is de jurymiddag waar de kandidaat kinderburgemeesters één voor één een presentatie houden.  Ze houden een korte presentatie en hebben een gesprekje over hun motivatie met de juryleden.
 • Na de jurymiddag worden de kandidaten telefonisch bericht over wie de eerste kinderburgemeester van Waterland wordt.
 • Half maart installatie van de nieuwe kinderburgemeester door de locoburgemeester op de basisschool van de kinderburgemeester. De kinderburgemeester wordt  de officiële kinderburgemeestersketen van Waterland omgehangen.

(Mogelijke) activiteiten van de kinderburgemeester

 • Sinterklaasintocht
 • Op bezoek bij college en gemeenteraad van Waterland
 • Koningsspelen
 • 4 en 5 mei (75 jaar herdenking WOII)
 • Avondvierdaagse
 • Landelijke kinderburgemeestersdag (najaar)
 • Klas kinderburgemeester op bezoek gemeentehuis
 • Kinderburgemeester gaat mee met burgemeester en wethouders bij openingen en bijeenkomsten.

Aanmelden

Het aanmelden is gesloten.

Aftrap van verkiezingen op alle basisscholen

Dankzij een vorig jaar unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad is de gemeente Waterland nu naarstig op zoek naar haar eerste kinderburgemeester. Alle tien basisscholen in Waterland zijn betrokken bij de verkiezing van deze kinderburgemeester. Zij zijn gevraagd om één kandidaat kinderburgemeester én een jurylid per school af te vaardigen. 

kinderburgemeester kick-off.pdf