Horecabedrijf beginnen

Wilt u een horecabedrijf beginnen? Bijvoorbeeld een café, restaurant of hotel? Vraag een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Vaak moet u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen.

Beschrijving

Als u een horecabedrijf heeft, bent u verplicht een exploitatievergunning, een drank- en horecavergunning aan te vragen bij de gemeente.

Zodra er iets verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf begint, overneemt, verplaatst of beëindigt. Dit moet u binnen drie dagen doen.
U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische-) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel. 

Aanvragen

Zo vraagt u een exploitatievergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert in ieder geval aan:
  • een kopie van identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag van elke leidinggevende
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs dat u het pand mag gebruiken (huur-, pacht- of koopovereenkomst)

Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning is onderscheid gemaakt in de aanvraagformulieren:

 • Formulier A: voor commerciële horecabedrijven zoals restaurants, café's e.d.
 • Formulier B: voor buurthuizen, stichtingen, kantines e.d.

Voorwaarden

De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het omgevingsplan van de gemeente.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost:

Exploitatievergunning 1.211,15 euro
Terrasvergunning    148,75 euro
Drank- en Horecavergunning    990,40 euro
Kleine wijziging drank- en horecavergunning    131,65 euro

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen zes weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt een exploitatievergunning, een drank- en horecavergunning en eventueel een terrasvergunning aan bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 638.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie