Herbegraven of alsnog cremeren

Wilt u een overledene herbegraven of alsnog cremeren? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. U of de begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen. Houdt hierbij rekening met het grafrusttermijn van 20 jaar. Binnen dit termijn zal een vergunning nauwelijks afgegeven worden

U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.

Vaak doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor deze vergunning. De burgemeester in samenwerking met een officier van Justitie verleent de vergunning.

Aanvragen

De begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt het ook zelf doen.

Zo vraagt u zelf de vergunning aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente

Voorwaarden

De voorwaarden om een vergunning voor herbegraven of cremeren aan te vragen zijn:

  • U bent eigenaar van het graf.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Een verlof met toestemming voor het op- en herbegraven kost € 26,25.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0299) 658 585.

Wet en regelgeving