Zicht op Ilpendam

Groot onderhoud Fuutstraat e.o. Ilpendam

De Fuutstraat in Ilpendam staat op het programma voor groot onderhoud in 2024. 

De bestaande bestrating in de straat is verzakt en voldoet niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen. Ook stroomt het riool niet goed af naar het gemaal, waardoor het riool vaker vervuild of verstopt raakt. 

Daarom willen we de straat herstraten, ophogen en werkzaamheden aan het riool uitvoeren. Daarnaast willen we ook de inrichting van de rijbaan, parkeervakken, groen-, en speelvoorzieningen in de straat verbeteren. Hiervoor hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt. 

Op 8 februari 2024 hebben wij een inloopavond georganiseerd en de bewoners gevraagd te reageren op het voorlopig ontwerp van de Fuutstraat en omgeving, in verband met het groot onderhoud dat gaat plaatsvinden.  Uit de reacties op het tijdens de inloopavond gepresenteerde ontwerp blijkt dat het overgrote deel van de bewoners wil dat de bestaande parkeersituatie gehandhaafd blijft. Er is door veel inwoners gereageerd en wij nemen deze inbreng serieus. Daarom is het ontwerp hierop aangepast. Het aangepaste ontwerp vindt u bij de bijlagen.

Update 19-07-2024

Start werkzaamheden

In de week van maandag 26 augustus 2024 starten we met de werkzaamheden. De straat wordt gefaseerd uitgebroken, waarbij gestart wordt met de aanleg van een hemelwaterriool ter hoogte van de Watermunt (kruising Fuutstraat/Tureluur). De werkzaamheden worden uitgevoerd door Nota Infra en zullen naar verwachting tot eind 2024 duren. 

Als het werk voor Kerstmis nog niet voltooid is, wordt de weg tijdelijk dicht gemaakt, zodat alle woningen met Kerst en Oud & Nieuw goed bereikbaar zijn. De werkzaamheden gaan in 2025 weer verder.

Omleiding en bereikbaarheid

Afzettingen en omleidingen worden met bebording aangegeven. Tijdens de werkzaamheden worden loopschotten neergelegd om de bereikbaarheid van woningen voor voetgangers te garanderen.

Wij hebben op de reacties inhoudelijk gereageerd. Dit kunt u lezen in de nota van beantwoording. (Zie bijlage)

Heeft u naar aanleiding van de nota van beantwoording of het nieuwe ontwerp nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het mailadres Fuutstraat@waterland.nl. Mocht u niet zo behendig zijn met het internet, dan kunt u telefonisch (0299 - 658574) het ontwerp en de nota van beantwoording aanvragen.