Mensen op een bruggetje in het groen, Broek in Waterland

Groen in Waterland

Groenvisie 2020-2024

Het college heeft de groenvisie 2020-2024 vastgesteld. In dit document wordt gewerkt met de volgende vier thema’s: 

  1. Aantrekkelijk groen (bijvoorbeeld meer bloeiende planten). 
  2. Groenonderhoud op orde (bijvoorbeeld plantvakken verbeteren of omvormen). 
  3. Bewoners (bijvoorbeeld adoptie plantvakken).
  4. Klimaatbestendige omgeving (bijvoorbeeld voorkomen van hittestress). 

Per thema geven we een korte toelichting en reeds gerealiseerde voorbeelden. 

Thema’s: 1. Aantrekkelijk groen en 2. Groenonderhoud op orde

In de hele gemeente zijn we nu enkele jaren bezig met het verbeteren van plantvakken. Recente voorbeelden zijn de Julianalaan, Ilpenhof, entree Broek en plantvakken voor de Deen Marken. Het resultaat is meer kleur, voedsel voor insecten en een gesloten plantvak dat minder onderhoud vraagt. Door veel planten per m2 aan te planten en soorten te kiezen die regen droogte kunnen boeken we snel resultaat. Ook wordt er soms gekozen om plantvakken om te vormen naar gras. Deze operatie kost wel tijd, vandaar dat we hier meerdere jaren mee bezig zijn. Inmiddels zijn de effecten zichtbaar in vrijwel alle kernen. 

Thema: 3. Bewoners

Er zijn inmiddels steeds meer bewoners die betrokken zijn bij het openbaar groen. Zo is de Zuidervestingtuin (bij rotonde) omgetoverd tot botanische tuin met insectenhotel gebouwd door basisschoolkinderen maar ook in Ilpendam is een insectentuin geopend bij het Van Oorschotplantsoen. Op de begraafplaatsen (8 totaal in de hele gemeente) zijn meerdere vrijwilligersgroepen druk aan de gang. Een voorbeeld van vrijwilligers die dit al jaren doen is de begraafplaats Ilpendam. En recent zijn vrijwilligers aan het werk op de begraafplaatsen in Broek in Waterland, Watergang en Marken. Ook u kunt groen adopteren. 

Thema: 4. Klimaatbestendige omgeving

De gemeente probeert bij een herinrichting van een straat zoveel mogelijk groen te behouden en waar mogelijk te vergroten. Een voorbeeld uit 2021 is het Oosteinde in Broek in Waterland: verharding rond de gemeentelijke bomen is verwijderd, hierdoor ontstaat een groter groenvak, komt er meer bodemleven in de grond, hierdoor kan de bodem meer vocht vasthouden en groeien de bomen beter. Ook kan water van de verharding in de plantvakken stromen en is er minder hittestress. 

De gehele groenvisie leest u hier: