Luchtfoto Monnickendam

Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

Beschrijving

Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt
 • een auto-ongeluk door een glad wegdek
 • schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente

U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente beoordeelt of zij inderdaad aansprakelijk is voor de schade. Is dit zo, dan krijgt u uw kosten deels of volledig vergoed.

Aanvragen

Zo stelt u de gemeente aansprakelijk:

 • U vult het online formulier in
 • U geeft door:
  • datum en tijdstip van het voorval
  • de precieze plek waar het gebeurde
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de
  • schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • uw e-mailadres

Bezwaar

Wanneer de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, kunt u hiertegen niet in bezwaar gaan bij de gemeente, wel kunt u uw zaak voor de rechter brengen.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Wet en regelgeving

Meer informatie