Waag en Speeltoren in avondlicht, Monnickendam

Filmopnamen maken

U mag op straat filmen voor een film of televisieprogramma. Voor een kleine productie doet u een melding bij de gemeente. Voor een grote productie vraagt u een vergunning aan bij de gemeente via het Omgevingsloket.

Beschrijving

U mag in de gemeente opnamen op straat maken voor een film of televisieprogramma. Hiervoor moet u altijd een vergunning aanvragen. U heeft deze vergunning bijvoorbeeld nodig voor:

  •  het afzetten van straten
  • speciale effecten (zoals vuurwerk en wapengebruik)
  • het gebruik van uniforms

 U heeft misschien ook nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van grote objecten of voor verkeersmaatregelen.

Aanvragen

Zo vraagt u een vergunning aan of doet u een melding voor het maken van filmopnamen:

  •  Vul het online formulier in

Voorwaarden

U moet in ieder geval een vergunning aanvragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • er zullen veel mensen bij de opnamen aanwezig zijn
  • de opnamen zullen ’s nachts of ’s ochtends vroeg plaatsvinden
  • voor de opnamen moet u straten afzetten
  • voor de opnamen gaat u grote constructies plaatsen

Verder kan het zijn dat u ook om andere redenen een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld als acteurs uniformen van hulpinstanties gaan dragen.

Hoe lang gaat het duren?

Voor een filmopname vraagt u de vergunning minimaal 8 weken van te voren aan.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost 219,50 euro.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag voor een vergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Formulieren