Bekendmakingen

Wekelijks (op donderdag)  wordt bekendgemaakt bekend welke besluiten de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad wil nemen of inmiddels heeft genomen.

U moet daarbij denken aan het afgeven van een evenementen- of omgevingsvergunning, het vaststellen van een verordening of een genomen verkeersbesluit of het aankondigen van een inspraakavond. Alle bekendmakingen worden digitaal gepubliceerd via de website Overheid.nl

officiële bekendmakingen afgelopen week
officiële bekendmakingen afgelopen maand

Zoeken en vinden

Door een categorie te selecteren kunt u de bekendmakingen sorteren. Zoeken op straat, plaats/postcode of categorie is ook mogelijk. Wilt u de mededelingen over specifieke onderwerpen en/of  uit een bepaald (postcode)gebied liever via e-mail ontvangen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid tot abonneren.

Een verkorte versie van de bekendmakingen wordt tevens wekelijks opgenomen op de gemeentepagina (nieuwsoverzicht) in het huis aan huis blad van Rodi Media, Ons Streekblad.