Werkzaamheden A7

Afsluiting brug A7

De brug in de snelweg A7 over de Neckerstraat en het Noordhollandsch kanaal moet worden versterkt. Op dit moment mag er al geen zwaar verkeer (vrachtwagens zwaarder dan 30 ton) overheen rijden. De brug bestaat uit 2 brugdelen. Het ene wegdeel vanuit Hoorn en het andere wegdeel vanuit Amsterdam. Om de brug weer voor iedereen bereikbaar te maken, gaat Rijkswaterstaat van 1 april tot 1 september 2024 de brug versterken. De brug wordt niet volledig afgesloten. De verwachting is dat een grote omgeving rondom de brug en ook de wegen van en naar de brug, er hinder van gaan ondervinden.

Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden uit. Zij organiseert en beheert ook de noodzakelijke verkeersmaatregelen en communicatie. Omdat de gevolgen van de werkzaamheden ook onze gemeente raken, informeren wij u regelmatig. 

Op 28 november heeft Rijkswaterstaat een presentatie gegeven aan de gemeenteraad.  

Verkeersmaatregelen Waterland

Om hinder en overlast als gevolg van de werkzaamheden aan de A7 tegen te gaan worden onderstaande wegen tijdens de spits met een bord afgesloten voor sluipverkeer. Dit betekent dat het verboden is om deze wegen in te rijden, tenzij je in bezit bent van een geldige ontheffing (zoals bijvoorbeeld een bewoner). Het (opnieuw) treffen van de verkeersmaatregelen zorgt ervoor dat navigatiesystemen de sluiproute niet als alternatieve route voorstellen en dat boa’s bij overlast kunnen handhaven. 

De volgende wegen in de gemeente Waterland worden afgesloten: 
- Nieuwendam (in de ochtendspits, Monnickendam-Noord)
- Burg. Peereboomweg (in de ochtend en avondspits, Broek in Waterland/Zuiderwoude)
- Broekermeerdijk (in de ochtendspits, Broek in Waterland)
- Monnickendammerrijweg (in de avondspits, Ilpendam)
- Oudelandsdijkje (in de ochtendspits, Ilpendam)
- Hoogedijk (in de avondspits, Katwoude)
- Kanaaldijk (in de avondspits, ’t Schouw)

Op de Monnickendammerrijweg (in de avondspits) en Hoogedijk (in de avondspits) wordt de weg afgesloten voor sluipverkeer. De bebording wordt hier echter pas geplaatst als er daadwerkelijk sprake is van door sluipverkeer veroorzaakte overlast voor de omgeving.

De werkzaamheden

Rijkswaterstaat gaat de brug versterken. Zij gaan het beton en asfalt openbreken en nieuwe bewapening aanbrengen. Daarna wordt nieuw beton gestort en wordt er een nieuwe asfalt laag aangebracht. De aannemer moet nog geselecteerd worden.

Verkeer tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zijn er minder rijstroken beschikbaar. Per fase gaat 1 rijrichting dicht. Het verkeer van de afgesloten rijrichting wordt via een doorsteek naar de andere rijrichting geleid waar dan 4 versmalde rijstroken zijn, 2 versmalde rijstroken per rijrichting. Na de brug wordt het verkeer van de afgesloten rijrichting weer via een doorsteek terug naar de originele rijrichting geleid.
Tijdens de werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 50 of 70 kilometer per uur. Tijdens de werkzaamheden mag verkeer zwaarder dan 25 ton de brug niet gebruiken. Tijdens de werkzaamheden worden er ook op- en afritten tijdelijk afgesloten. Meer informatie hierover volgt.

Overlast met wachttijden

De overlast is op dit moment nog moeilijk in te schatten. We verwachten gezien het huidige verkeersaanbod mogelijke wachttijden van ruim 1 tot maximaal 2 uur op de A7. Met alternatieven en afspraken met andere vervoerders gaan we proberen dit te beperken.
Vooral tijdens de ochtend- en avondspits zullen er langere files ontstaan. Iedereen moet tijdens de werkzaamheden rekening houden met extra reistijd. Via websites en apps zijn de actuele vertragingen te volgen. 
Daarnaast wordt het ook drukker op wegen in de regio en provincie, zoals de N235 en N247 in Waterland. Er komt voor het verkeer en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden een bereikbaarheidsplan.

Alternatieven zoals OV

Samen met Rijkswaterstaat zijn we in overleg met de openbaar vervoerders, waaronder de Vervoerregio Amsterdam en EBS. We kijken samen of er een manier is waarop vervoermaatschappijen kunnen helpen.
Rijkswaterstaat werkt aan een overkoepelend plan voor het verkeer en de bereikbaarheid tijdens dit project.

Nood en hulpdiensten

Tijdens de werkzaamheden moet de weg gedeeld worden. Hulpdiensten hebben als zij dit aangeven altijd voorrang. Het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend blijft bereikbaar tijdens deze periode. Houd wel rekening met mogelijk extra reistijd.

Financieel en uitvoering

Het project wordt uitgevoerd en betaald door Rijkswaterstaat.

Oproep aan gebruikers van de brug

Rijkswaterstaat werkt aan een campagne om gebruikers van de weg te informeren. Hierin zullen zij bijvoorbeeld oproepen om rekening te houden met extra reistijd en laten weten welke omleidingen  en alternatieven er zijn.

Meer informatie

Lees meer informatie op www.rws.nl/a7purmerend, en meld u aan voor de nieuwsbriefexterne-link-icoon. Houd ook de sociale media van gemeente Waterland in de gaten.