Brug A7

Update werkzaamheden brug A7

03 juni 2024
Algemeen nieuws

Bron: Rijkswaterstaat

Dit bericht is een update van het nieuwsbericht d.d. 21 mei.

De voorbereidende werkzaamheden voor het project zijn in de avond- en nacht van 4 op 5 april gestart. De volledige werkzaamheden duren tot 1 september 2024. Bouwcombinatie Savera voert de werkzaamheden uit.

Wegbeeld tot nu toe

In de week van 27 mei is het 3-0 systeem op de A7 in gebruik genomen. Dit betekent dat er 1 rijstrook minder is op de A7 richting Amsterdam.
Dit heeft vorige week en afgelopen week een forse impact gehad op de doorstroming op het regionale verkeersnetwerk. 
In de ochtendspits stond er iedere werkdag file op de A7 tussen Hoorn en Purmerend met flinke vertragingen. Vanwege het verkeerssysteem rijdt er minder verkeer over de A7. In de ochtendspits was die daling duidelijk zichtbaar, namelijk een afname van 44%. Het aantal voertuigen daalde van ruim 8300 per ochtendspits naar bijna 4700 voertuigen per spits. Een deel van het verkeer heeft zich verplaatst naar de provinciale wegen in de regio. Op de N247 tussen Oosthuizen en Edam reden in de ochtendspits 500 voertuigen meer dan in ochtendspits van de voorgaande weken, een toename van 41%. Eenzelfde toename zien we op de N247 tussen Monnickendam en ’t Schouw, daar stijgt de intensiteit van 3600 naar ruim 4100 voertuigen in de ochtendspits. Daar liep de extra reistijd op tot 15 minuten.
Ook op andere wegen was een toename zichtbaar, zo was het op de N244 en N246 drukker dan voorgaande weken. In de ochtendspits reden op de N244 (tussen de A7 en de N203) 300 voertuigen meer, een toename van 13%. Op de N246 was de toename nog groter, daar reden per ochtendspits bijna 1200 voertuigen meer, een toename van 40%.
Ook verder vanuit het noorden op de N242 was een toename zichtbaar. In de ochtendspits reden ter hoogte van Verlaat 300 voertuigen meer richting het zuiden dan normaal in de ochtendspits. Ook rondom Alkmaar was het zichtbaar drukker, op de N242 reden er bijna 800 voertuigen meer richting de A9 dan in de weken voor het 3-0 systeem.

Extra rijstrook afgesloten

Vanaf zaterdagochtend 18 mei is er tijdelijk een rijstrook minder beschikbaar op de brug voor verkeer in de richting van Amsterdam. De rijstrook die het dichtst langs het werkterrein loopt wordt afgesloten, zodat er een veilige buffer is tussen het verkeer en het gedeelte van de brug waar de gaten worden geboord. Er blijft dan tijdelijk nog één rijstrook open voor verkeer richting Amsterdam. De maatregel wordt genomen omdat er ondanks de inspanningen van de transportsector, het verbod en de handhaving nog steeds vrachtwagens over de brug rijden. Met het afsluiten van een rijstrook blijft de constructieve veiligheid van de brug en de veiligheid van het personeel dat op de brug werkt gewaarborgd en kan de brug verder versterkt worden.

Verbod voor vrachtwagens en bussen

Vanaf maandagochtend 29 april geldt voor de brug in de A7 een algeheel verbod voor vrachtwagens en bussen. Het verbod is noodzakelijk om de constructieve veiligheid van de brug en de veiligheid van het personeel dat de brug versterkt te waarborgen. 

Met borden worden de weggebruikers op de nieuwe verkeerssituatie gewezen. Vanaf het noorden wordt vrachtverkeer bij aansluiting 6 Purmerend-Noord omgeleid via de N244 en N246 richting de A8. Vanaf het zuiden wordt vrachtverkeer bij knooppunt Zaandam omgeleid via de A8, N246 en N244 richting aansluiting 6 Purmerend-Noord. Het openbaar vervoer heeft geen last van deze maatregel, omdat OV-bussen al geen gebruik maken van de brug.

Planning werkzaamheden

4 t/m 8 april - Opbouwen nieuwe verkeerssituatie

8 april/mei - Werkzaamheden aan westzijde van de brug (richting Zaandam)

 • Asfalt en beton verwijderen
 • Boren van 25.000 gaten en aanbrengen van 7,5 km wapeningsstaal in deze gaten
 • Aanbrengen nieuw beton, asfalt en belijning

Juni - Ombouwen verkeerssituatie

Juni/juli/augustus – Werkzaamheden aan oostzijde van de brug (richting Hoorn)

 • Asfalt en beton verwijderen
 • Boren van 25.000 gaten en aanbrengen van 7,5 km wapeningsstaal in deze gaten
 • Aanbrengen nieuw beton, asfalt en belijning

Augustus- Afbouwen verkeersmaatregelen

Einde werkzaamheden A7 – 1 september 2024

Details werkzaamheden

De werkzaamheden aan de brug A7 starten met het verwijderen van het asfalt en de geleiderail. Daarna boren we in totaal 50.000 gaten. Deze gaten zijn nodig om de brug te versterken met 15 km aan wapeningsstaal. Na aanbrengen van het staal wordt het beton hersteld en brengen we een nieuwe laag asfalt aan.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit: 

 • Het verwijderen van asfalt, met een freesmachine.
 • Het inzagen van het beton, middels diamantzagen. 
 • Het hakken en breken van het beton, middels breekhamers.
 • Het boren van gaten en aanbrengen van wapeningstaal
 • Het herstellen van het beton.
 • Het herstellen van het asfalt.

Tijdens de werkzaamheden wordt de gewichtsbeperking van 30 ton gewijzigd in 25 ton. Dit is noodzakelijk omdat het verkeer tijdens het werk op één kant van de brug komt te rijden. Met deze extra beperking in tonnage waarborgen wij de constructieve veiligheid van de brug en de kwaliteit van het nieuwe beton. 

Bereikbaarheidsmaatregelen

De afgelopen maanden zijn in samenwerking met gemeenten, provincies, OV-bedrijven, werkgevers en de veiligheidsregio’s maatregelen ontwikkeld die we nemen om de hinder te beperken . 

Om niet reizen, samen reizen en anders reizen te stimuleren, bieden we frequente weggebruikers van de A7, provinciale wegen N235/N247 en N246 bij Marken Binnen twee mogelijkheden. Ze kunnen een gratis kortingskaarten voor de NS aanvragen of deelnemen aan een digitaal platform met app waarmee gebruikers van het platform beloningen bij elkaar kunnen sparen voor elke keer dat ze niet in de auto stappen. 

Geslotenverklaringen en ontheffingen

Om sluipverkeer te voorkomen worden op diverse wegen in de regio geslotenverklaringen ingesteld. Deze geslotenverklaringen gelden in de ochtend- en/of avondspits. Binnen de gebieden waar geslotenverklaringen gelden, hebben direct getroffen bewoners/ondernemers twee ontheffingen ontvangen. Op de website www.rws.nl/a7purmerendexterne-link-icoon ziet u welke gebieden automatisch in aanmerking komen voor een ontheffing. 

Via www.ontheffingA7purmerend.nlexterne-link-icoon kunnen bewoners en ondernemers extra ontheffingen aanvragen voor de gebieden met een geslotenverklaring in de ochtend- en/of avondspits. De ontheffingen gelden voor de gehele periode van de werkzaamheden aan de A7. 

Vraag alleen een ontheffing aan als het echt nodig is. De geslotenverklaringen zijn ingesteld om de veiligheid en leefbaarheid in de betreffende gebieden te dienen. Op de website is ook te lezen welke criteria gelden voor het verkrijgen van een ontheffing. Omdat veel bestemming ook via een andere route bereikbaar blijven, worden alleen ontheffingen verstrekt voor automobilisten/motoren die frequent van deze wegen gebruik (moeten) maken.

Landbouwverkeer en bezitters van een brommobiel kunnen op de website www.rws.nl/a7purmerendexterne-link-icoon een standaard ontheffingsbrief downloaden. 

Vrachtwagenverbod binnenstad Purmerend

Tijdens de werkzaamheden aan de brug A7 geldt een geslotenverklaring voor vrachtverkeer (ongeacht het gewicht van de vrachtauto) in de binnenstad van Purmerend. Dit is bedoeld om de veiligheid en doorstroming binnen de gemeente Purmerend zo goed als mogelijk te borgen. 

Voor vrachtwagenchauffeurs die een ontheffingen nodig hebben geldt het volgende: 

 • Iedere leverancier die binnen het gebied moet zijn waar de geslotenverklaring geldt (zie kaartje in de bijlage) heeft recht op een ontheffing.
 • Een chauffeur heeft ontheffing om met zijn vrachtauto het gebied in te rijden als hij in het bezit is van een ontheffingsbrief in combinatie met een bewijs voor aanwezigheid in het gebied waar de geslotenverklaring geldt, bijvoorbeeld een (digitale) vrachtbrief voor de specifieke levering.
 • De ondernemer in het gebied kan een ontheffingsbrief downloaden en aan de leveranciers versturen of kan leveranciers verwijzen naar www.rws.nl/a7purmerendexterne-link-icoon waar deze ontheffingsbrief kan worden gedownload. 
 • De ontheffingsbrief is een algemene brief die voor de hele periode geldt en niet op kenteken of op naam leverancier of transporteur staat.
 • Nadere informatie over de werkwijze is op de website van Rijkswaterstaat te vinden. 

Elke dinsdag inloopspreekuur

Elke dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur is er een inloopspreekuur voor ondernemers en bewoners bij het stadhuis in Purmerend (Purmersteenweg 42). We staan hier voor u klaar om uw gerelateerde vragen te beantwoorden rondom de werkzaamheden aan de A7. Bent u niet in staat om uw ontheffing aanvraag digitaal in te dienen, dan kunt u hiervoor ook terecht op het wekelijks A7 spreekuur.  

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rws.nl/a7purmerendexterne-link-icoon. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief waardoor u automatisch op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het project.