Zuiderwouder Dorpsstraat 11a (onherroepelijk)

Bestemmingsplan Zuiderwouder Dorpsstraat 11a Zuiderwoude

Het bestemmingsplan “Zuiderwouder Dorpsstraat 11a Zuiderwoude” is met ingang van vrijdag 24 mei 2013 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 14 maart 2013 vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.
Dit bestemmingsplan voorziet in de verbouwing van een bijgebouw tot een woning op het adres Zuiderwouder Dorpsstraat 11a te Zuiderwoude.

Stukken inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken  kunnen worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.